Projekt:

Doposażenie pracowni digitalizacyjnej o wielkoformatowy skaner dziełowy formatu A0. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 sierpnia 2013 - 31 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Narodowe w Krakowie

Budżet: 177525,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Przygotowano materiały do digitalizacji, łącznie 1741 jednostek. W trybie zamówienia publicznego zakupiono dziełowy skaner płaski formatu A0 wraz ze stacją roboczą do jego obsługi. Dostawca skanera ScannTECH 600i-fb zaoferował najniższą cenę przy zachowaniu parametrów technicznych określonych w SIWZ. W II połowie grudnia 2013 r. Archiwum rozpoczęło digitalizację map Katastru Galicyjskiego i do końca maja zdigitalizowane zostało 1647 jedn. w łącznej ilości 12791 kopii cyfrowych.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. Skaner dziełowy A0

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

0
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji projektu została umieszczona na stronie domowej Archiwum www.ank.gov.pl; oraz na stronach www.geoforum.pl; www.infokrakow24.pl; www.gazeta.pl; www.wyborcza.pl; www.wiadomosci.onet.pl; www.money.pl; www.dzieje.pl;