Projekt:

Budowa pracowni digitalizacyjnej w Archiwum Państwowym w Krakowie. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 września 2012 - 28 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Narodowe w Krakowie

Budżet: 352442,87

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

W ramach prac remontowych wykonano malowanie pomieszczenia farbą achromatyczną w kolorze szarym - nie odbija światła.Doprowadzono sieć LAN. Zakupiono osuszacz powietrza z jonizatorem zalecany przez pracowników NAC podczas szkoleń. Zakupiono skaner dziełowy A1. Wykonano szkolenie dla operatorów skanera oraz osób pośrednio zaangażowanych w proces digitalizacji. Zakupiono stację graficzną z profesjonalnym monitorem dla skanera. Monitor EIZO i program graficzny Photoshop. Zakupiono serwer plików NAS o poj.  20 TB, 12 szt. dysków do macierzy dyskowej Archiwum, poj 2TB każdy, UPSy przeznaczone do serwera plików NAS. Zakupiono 4 dyski zew. niezbędne do terminowego przekazywania materiałów do CRC w NAC wraz z pokrowcami i przedłużaczami USB.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia digitalizacji Archiwum Narodowego w Krakowie 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji projektu została umieszczona na stronie domowej Archiwum (www.ank.gov.pl) oraz stronie NDAP (www.archiwa.gov.pl).