Projekt:

Budowa pracowni digitalizacji. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 października 2011 - 30 czerwca 2012

Okres zawarcia umowy:

4 listopada 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Akt Nowych

Budżet: 524164,50

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Projekt miał na celu utworzenie pracowni digitalizacyjnej. Zakupiono 11 szt. sprzętu.  Zakup 2 sztuk komputerów do obsługi skanerów z monitorami; komputera sprawdzającego z monitorem oraz kalibratorem; 2 szt. półek dyskowych do macierzy wraz z dyskami. Zakup 2 skanerów.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacji AAN 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zadanie nie przewidywało działań promocyjnych