Projekt:

Rozbudowa pracowni digitalizacji. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

16 października 2012 - 28 czerwca 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Akt Nowych

Budżet: 927174,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt miał na celu doposażenie pracowni digitalizacyjnej.  Zakupiono 12 sztuk sprzętu, w tym. Zakup skanera A2, A0, zakup komputerów z UPS do obsługi skanerów i oprogramowaniem do obróbki grafiki. (2 szt.) Zakup monitorów do komputerów obsługujących skanery (2 szt) Zakup plotera wraz z materiałami eksploatacyjnymi, moduł do biblioteki taśmowej (rozbudowa) Zakup maczierzy z dyskami i elementami montażowymi oraz 2 szt. UPS. Liczba zakupionego oprogramowania: 2 szt.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

0
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zadanie na tym etapie nie przewidywało obecnie działań promocyjnych