Projekt:

Digitalizacja i udostępnianie zas. cyfr. kartoteki m. Elbląga. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 czerwca 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

3 grudnia 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Budżet: 66300,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Digitalizacja i publikacja kartoteki meldunkowej mieszkańców Elbląga z zespołu nr 372 - Urząd Meldunkowy w Elblągu z lat ok. 1830 - 1900. Kartoteka składa się z kart papierowych miękkich (wymiary 21 x 18 cm), łącznie ok. 160 000 kart. Kartoteka jest ważnym źródłem do badań genealogicznych oraz historycznych Elbląga, jego mieszkańców oraz okolicznej ludności z terenu Pomorza.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

100779
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
100779
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
20073
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

100779

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

100779

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji projektu została opublikowana na stronie Archiwum Państwowego i FanPage Fb.