Projekt:

Utworzenie pracowni digitalizacji

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 30 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

24 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Budżet: 229400,00

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Opis znajduje się w zakładce Pracownie digitalizacyjne.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

9
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Kołyska do skanowania ksiąg oprawnych
 2. Komputer do kontroli jakości wykonywanych skanów
 3. Komputer do obróbki graficznej skanów
 4. Komputer do udostępniania skanów w pracowni naukowej
 5. Komputer do udostępniania skanów w pracowni naukowej
 6. Komputerem sterujący skanerem
 7. Pamięc masowa do przechowywania skanów
 8. Skaner Zeutschel OS 12000 HQ (600 dpi, A2)
 9. Wannostół niskociśnieniowy do konserwacji archiwaliów

7
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Program graficzny Adobe PhotoShop
 2. Program operacyjny
 3. Program operacyjny
 4. Program operacyjny
 5. Program operacyjny
 6. Program operacyjny
 7. Program sterujący skanerem

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia digitalizacji Archiwum Państwowego w Kaliszu 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informację o zadaniu i źródłach jego finansowania, wraz z logotypem programu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, umieszczono na stronie internetowej Archiwum. Podobne informacje rozesłano do lokalnych mediów oraz urzędów miast, nie tylko kaliskich, ale także w Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Jarocinie, Krotoszynie, Ostrzeszowie, Kępnie oraz Wieruszowie.