Projekt:

Tworzenie pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2012

Okres zawarcia umowy:

12 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

Budżet: 409938,48

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Została utworzona nowoczesna Pracownia Digitalizacji Zbiorów. Wyposażona została w skaner dziełowy A2 - Zeutschel OS12000; komputer stacjonarny - HP 8200 z monitorem - IIYAMA PLB 2409 i oprogramowaniem - Adobe Photoshop CS5, Document Express, serwer backupowy - QNAP 419U; przełącznik sieciowy (switch) - CISCO SGE 2010; UPS z baterią - EATON 9130; autoloader (streamer) HP 1/8 Autoload, szafa serwerowa z KVM i akcesoriami - ZPAS, cyfrowy aparat fot. Canon EOS 5D. Sprzęt umożliwia skanowanie dokumentów, obróbkę graficzną, opracowanie przedmiotowe i archiwizację. Digitalizacji zostały poddane starodruki, książki i czasopisma XIX wieczne, czasopisma regionalne oraz wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Liczba zakupionego sprzętu: 9,  Liczba zakupionego oprogramowania: 3. Liczba utworzonych pracowni: 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia digitalizacji zbiorów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

113500
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
4230
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
6
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
4000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

96475

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacja o otrzymanej dotacji z Kultury+ została zamieszczona na łamach lokalnej prasy ("Gazeta Wyborczas - Radom", "Echo Dnia", "Teraz Radom"), na stronie int. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Radomskiej Biblioteki Cyfrowej, koncie portalu społecznościowego Facebook oraz stronie int. serwisu CoZaDzień. Oficjalne otwarcie Pracowni Digitalizacji Zbiorów miało miejsce w I 2012 r. Zaproszone zostały władze miasta, bibliotekarze z Radomia i regionu radomskiego oraz wszystkie lokalne media (Telewizja, prasa, radio, serwisy internetowe). Informacje na temat otwarcia pojawiły się w Telewizji dami, lokalnych rozgłośniach radiowych: Radio Rekord, Eska Radom, Radio Plus, w prasie: Echo Dnia, Gazeta Wyborcza - Radom, Teraz Radom, Gazeta Radomska, Gość Niedzielny dod. AVE Gość Radomski, Tygodnik Radomski, a także na portalach internetowych.