Projekt:

Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej etap III

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 czerwca 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Budżet: 290309,38

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Przeprowadzenie procesu digitalizacji, w tym skanowanie, obróbkę OCR oraz archiwizację obiektów cyfrowych. Zadania realizowano sekwencyjnie, w sposób ciągły, zgodnie z harmonogramem. Prowadzono stałą kontrolę jakości i efektywności realizowanych zadań, weryfikację wyników oraz nadzór. Opracowano metadane obiektów cyfrowych oraz opublikowano zdigitalizowane obiekty (udostępnianie). Zamieszczono informację w mediach i na stronie www.bibliotekiElbląskiej o zrealizowanym projekcie oraz finansowym wsparciu MKiDN.   Liczba zakupionego sprzętu: 45 Zasilacz stałoprądowy, urządzenie do podtrzymania napięcia (1 szt.) Taśmy do biblioteki taśmowej o pojemności 2.5 TB każda (40 szt.) Szafa serwerowa do montażu biblioteki taśmowej o wyokości min. 38U (1 szt.) Dysk sieciowy (24 kieszenie, 32 GB RAM, 24 dyski 4TB + 6 dysków 4TB zapasowych (1 szt.) Klimatyzator 3,5 kW (1 szt.) Switch 48 portowy + 4SFP (1szt.) Liczba zakupionego oprogramowania do obróbki OCR: 2 Liczba doposażonych pracowni: 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

25429
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
127
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
3.4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
163
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

163

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

25429

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Ukazały się materiały informacyjne dotyczące zadania (zarówno w etapie przygotowawczym jak i podsumowującym projekt) na stronach internetowych Biblioteki Elbląskiej, tj. strona główna Biblioteki Elbląskiej, strona główna EBC oraz w mediach lokalnych. Zamieszczono w nich zapis "Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+" oraz dodano logotypy MKiDN i Operatora Programu Kultura+ Digitalizacja.