Projekt:

Kontynuacja digitalizacji ewidencji ludności Łodzi. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Łodzi

Budżet: 210000,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Zabezpieczono w formie kopii cyfrowych dowody do ksiąg ludności z lat 1863-1918 w zespole archiwalnym Akta miasta Łodzi. Archiwalia zostały przygotowane do digitalizacji: karty zostały ułożone zgodnie z numerami ewidencyjnymi, oczyszczone i spaginowane (nadano kolejne numery zapisanym stronom). Te, które były uszkodzone zostały wyprostowane i podklejone. Wykonano 365 tys. skanów, to jest o 22% więcej od liczby szacowanej w projekcie. Na stronie szukajwarchiwach.pl opublikowano inwentarz - metadane zdigitalizowanych plików. Kopie w bezstratnym formacie TIFF zostaną przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu ich bezpłatnego udostępnienia w Internecie. Kopie użytkowe w formacie JPG są o powszechnie dostępne w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Łodzi.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

365000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1468
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
734
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

http://www.szukajwarchiwach.pl/39/221/0/3.2.3#tabJednostki

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Prezentacja zadania została przeprowadzona na ogólnopolskich Dniach Digitalizatora organizowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie (22.06.2015 r.) oraz na II Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w na zamku Piastów Śląskich w Brzegu (12.09.2015 r.). Archiwum Państwowe w Łodzi zostało wyróżnione podczas gali podsumowującej realizację PW Kultura+ w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie (01.10.2015 r.).