Projekt:

Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów Studia TOR. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

9 kwietnia 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Tor

Budżet: 1031274,00

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano rekonstrukcję oraz archiwizację filmów: "Spirala", "Ryś", "Dzieje grzechu, "Zazdrosć i medycyna", "Bilans kwartalny", "Magnat". Wykonano digitalizację i archiwizację negatywu obrazu filmu: "Bilans kwartalny", "Magnat"

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

794785
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
7
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
9.11
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
70.7
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
7
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet odpłatnie:

4

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

8

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

794785

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

Opis działań promocyjnych:

Zostały wykonane materiały promocyjne: plansze rekonstrukcyjne oraz materiał porównawczy, na którym zostały umieszczone logotypy wykonawców rekonstrukcji, partnerów oraz instytucji finansujących, w tym Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Metdane zrekonstruowanych filmów zostaną umieszczone na stronie Studia Filmowego Tor. Znajdą się tam również przygotowane materiały wizulane - materiał porównawczy, kadry po rekonstrukcji.