Projekt:

Digitalizacja Akt miasta Koszalina z lat 1555-1945 oraz wybranych map i planów

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Budżet: 137877,86

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Uzupełniono i zweryfikowano inwentarz archiwalny, które został przygotowane do przesłania do NAC celem podłączenia do systemu ZOSIA. Zostały wykonane  podstawowe zabiegi konserwatorskie. Zdigitalizowano 468 obiektów dokumentacji archiwalnej z zespołu „Akta Miasta Koszalina”, których łączna ilość wyniosła 108760 skanów oraz 30 skanów kartografików. Całość zdigitalizowanego materiału zajęła 4,4 TG przestrzeni dyskowej. Wykonano prace związane z weryfikacją merytoryczną i techniczną wykonanych skanów. Powstałe pliki zostały zapisane na taśmach magnetycznych Biblioteki Taśmowej wykorzystywanej w AP w Koszalinie do przechowywania zdigitalizowanych materiałów oraz przygotowane do przekazania do NAC. We wszystkich wymienionych pracach wzięło udział 8 osób.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

108790
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
815
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4,4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
785
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

815

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

81593

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search?q=archiwum+pa%C5%84stwowe+w+koszalinie

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania