Projekt:

Udostępnianie zasobów muzeum emigracji w Gdyni

Informacje ogólne

Okres realizacji:

18 czerwca 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Emigracji w Gdyni

Budżet: 250351,06

Rodzaj projektu:

    Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W ramach usług zleconych przy realizacji w/w zadania Wnioskodawca: - zakupił sprzęt komputerowy dedykowany systemowi archiwizacji, katalogowania oraz udostępniania zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni - wdrożył oprogramowanie Collective Access Pawtucket dedykowane udostępnianiu zbiorów Muzeum za pomocą sieci Internet - opracował i wdrożył projekt graficzny strony http://zbiory.muzeumemigracji.pl na której dostępne są cyfrowe odwzorowania zbiorów W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej Wnioskodawca zakupił specjalistyczny sprzęt IT dedykowany systemowi archiwizacji danych i cyfrowych odwzorowań zbiorów, ich katalogowania oraz udostępniania w sieci Internet. W wyniku digitalizacji zbiorów wykonano 6610 odwzorowań 2214 obiektów. Wszystkie odwzorowania wykonano wg katalogu praktyk i standardów digitalizacji materiałów archiwalnych oraz obiektów muzealnych. Muzeum wdrożyło system Collective Access wraz z nakładką Pawtucket służący do katalogowania i udostępniania bezpłatnie zbiorów online. Wszystkie zeskanowane obiekty dostępne są na witrynie http://zbiory.muzeumemigracji.pl Wykonanie zadania obejmowało następujące elementy realizacji projektu: 1. Przygotowanie, ogłoszenie i prowadzenie postepowania przetargowego W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą na dostawę oraz uruchomienie infrastruktury IT będącej przedmiotem zamówienia. 2. Zakup, dostawa, uruchomienie i konfiguracja infrastruktury IT Zgodnie z opisem zakupionego sprzętu 3. Wdrożenie Collective Access Pawtucket Wnioskodawca wdrożył system Collective Access Pawtucket umożliwiający katalogowanie oraz udostępnianie zbiorów muzeum online za pomocą sieci Internet. 4. Ujednolicenie interfejsu Collective Access Pawtucket z identyfikacją wizualną instytucji Wnioskodawca wykonał i wdrożył projekt graficzny nakładki Collective Access Pawtucket celem ujednolicenia interfejsu graficznego systemu z identyfikacją wizualną Wnioskodawcy. 5. Migracja danych na nowy serwer Muzeum Emigracji w Gdyni Po zakończeniu procesu instalacji i kolokacji nowej infrastruktury IT, a także instalacji systemu Collective Access, nastąpiła migracja danych z tymczasowego serwera na którym odbywały się wszystkie prace nad oprogramowaniem. Przeniesione zostały również dane dotyczące zbiorów, w tym skany i fotografie. 6. Proces digitalizacji zbiorów Odwzorowania obiektów Wnioskodawca realizował zgodnie z wytycznymi dotyczącymi digitalizacji opublikowanymi przez NINA oraz NIMOZ. Każdy skan wykonano z użyciem wzorników kolorów i zapisywano w formacie TIFF z niezbędnymi metadanymi. Wnioskodawca wykonał również zdjęcia dokumentacyjne obiektów kultury materialnej w formacie RAW, a także w formacie jpg z przeznaczeniem do udostępnienia w Internecie. Łączna liczba wykonanych skanów: 6610, fotografii: 2114 7. Prace testowe, uruchomienie systemu Po przeprowadzeniu wielokrotnych testów, Wnioskodawca, zgodnie z harmonogramem, uruchomił system Collective Access wraz z nakładką Pawtucket pod adresem http://zbiory.muzeumemigracji.pl Zakupiono następujący sprzęt komputerowy: - router sieciowy (1 sztuka) Dell SonicWALL Network Security Appliance 260 - przełącznik Switch warstwy 3 (1 sztuka) Dell Networking N3048 - macierz dyskowa 24 portowej­HDD/FC (2 sztuki) Dell SCv2000 SAS - napęd taśmowy (1 sztuka) Dell PowerVault TL400 - serwer sieciowy (2 sztuki) Dell PowerEdge R320 - szafa RACK 42 U (1 sztuka) Linkbasic szafa rack 19' 42U 800x120mm - KVM+ monitor_klawiatura + touc hpad (1 sztuka) Aten CL1016 LCD 17' KVM Switch 16 ports, PS/2USB, keyboard/touchboard, 1U rack - zasilacz awaryjny UPS (2 sztuki) UPS FideltronikInigo Lupus KI Pro 3000J (Sinus) Rack + moduł bateryjny - niezbędne okablowanie oraz komponenty W ramach projektu Muzeum Emigracji wdrożyło system Collective Access Pawtucket umożliwiający katalogowanie oraz udostępnianie zbiorów muzeum online za pomocą sieci Internet. System Collective Access jest oprogramowaniem typu Open Source stworzonym w USA i bezpłatnie udostępnianym podmiotom na całym świecie pod adresem http://www.collectiveaccess.org/. Wnioskodawca dokonał dostosowania oprogramowania do potrzeb, standardów i specyfiki zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni, spolszczenia interfejsu obsługi oraz wdrożenia nakładki Pawtucket umożliwiającej udostępnienie zbiorów w sieci Internet. Zgodnie z zasadami i warunkami licencji oprogramowania, system udostępniany jest bezpłatnie przez Muzeum Emigracji w Gdyni innym podmiotom w Polsce i za granicą.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

510
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
6100
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

6504

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

6504

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Wnioskodawca planuje przeprowadzić promocję zadania w roku 2016. Promocja obejmuje upowszechnianie witryny http://zbiory.muzeumemigracji.pl., a także wdrożenia oprogramowania Collective Access Pawtucket, które zgodnie z licencją typu Open Source, Muzeum Emigracji w Gdyni zobowiązane jest bezpłatnie udostępnić zainteresowanym podmiotom. Program dostępny będzie na witrynie www Wnioskodawcy. Promocja zadania w roku 2015 nie była przewidziana. Zgodnie z umową, sprzęt komputerowy oraz witryna hhtp://zbiory.muzeumemigracji.pl zostały wyraźnie oznaczone logotypami programu Kultura+, Digitalizacja, MKiDN, NInA, czego dokumentacja zostaje załączona do niniejszego raportu.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Fotografia przedstawiająca kapitana Tadeusza Meissnera z aktorką Kaliną Jędrusik

    http://www.zbiory.muzeumemigracji.pl/index.php/Detail/Object/Show/object_id/1508 zobacz obiekt >>