Projekt:

Rozbudowa infrastruktury i digitalizacja akt notarialnych. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 listopada 2014 - 30 października 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Łodzi

Budżet: 277807,54

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Rozbudowano infrastrukturę Archiwum Państwowego w Łodzi służącą digitalizacji: wewnętrzną sieć komputerową i serwer oraz zakupiono dwa skanery do zszytych materiałów archiwalnych o formacie A2. W ramach zobowiązania własnego Archiwum zdigitalizowało przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi najstarsze akta notarialne z lat 1810-1847 i sporządziło inwentarze elektroniczne tych akt w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej. Kopie zabezpieczające przekazano do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wydano dyspozycję ich udostępnienia w Internecie. Liczba zakupionego sprzętu: 18 szt. + 2 szt. oprogramowania. W tym: Skaner dziełowy 1 oraz skaner dziełowy 2. Liczba doposażonych pracowni: 1  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

0
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

Prezentacja zadania została przeprowadzona na ogólnopolskich Dniach Digitalizatora organizowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie (22.06.2015 r.) oraz na II Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w na zamku Piastów Śląskich w Brzegu (12.09.2015 r.). Archiwum Państwowe w Łodzi zostało wyróżnione podczas gali podsumowującej realizację PW Kultura+ w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie (01.10.2015 r.).