Projekt:

Projekt digitalizacji zbiorów MNG ­ szklane negatywy. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Budżet: 127499,31

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Projekt obejmuje digitalizację 1000 szklanych negatywów i ich bezpłatne udostępnienie w internetowym katalogu zbiorów Muzeum. Ten rodzaj obiektów nie był digitalizowany w czasie poprzednich projektów, a stanowi on niezwykle cenne źródło pod względem historycznym. Szklane negatywy, które objęte zostały tym projektem wyselekcjonowano ze zbioru liczącego 2777 obiektów. Powstały one jeszcze w ramach działalności Stadtmuseum w Gdańsku, w latach czterdziestych XX wieku. Unikalna technika wykonania negatywów, czyniąca je niezwykle podatnymi na zniszczenia, jak również tematyka odnosząca się do historii kultury materialnej Gdańska, przesądzają o wartości badawczej tych obiektów (zwłaszcza w kontekście badań proweniencyjnych). W ramach projektu przewidziano działania polegające na przygotowaniu obiektów pod względem konserwatorskim, wykonaniu odwzorowań obiektów, sporządzeniu opisów i poszerzeniu ich o słowa kluczowe, zapewniające jednolity standard udostępnienia w elektronicznym katalogu, przystosowaniu dokumentacji wizualnej muzealiów do implementacji w elektronicznej ewidencji oraz udostępnieniu zasobu w internetowym katalogu zbiorów Muzeum.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

1000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1000
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.35
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1000

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1000

Pozostałe informacje

19
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Stworzono osobną stronę internetową poświęconą szklanym negatywom, która pozwala przybliżyć efekty projektu szerszej publiczności.