Projekt:

Digitalizacja, indeksacja i udostępnienie spisu ludności Łodzi. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 czerwca 2013 - 30 września 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Łodzi

Budżet: 243400,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem projektu było wykonanie kopii cyfrowych spisu ludności Łodzi z lat 1918-1920, którego karty znajdują się z zespole archiwalnym Akta miasta Łodzi w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Materiały zostały dodatkowo zindeksowane, aby ułatwić wyszukiwanie danych. Całość została przekazana do Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu nieodpłatnego udostępnienia w Internecie.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

379281
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1330
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
13
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
814
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

http://www.szukajwarchiwach.pl/39/221/0/3.2.3#tabJednostki

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Opis działań promocyjnych:

Przeprowadzono akcję informacyjną o prowadzonej digitalizacji na stronach Archiwum Państwowego w Łodzi oraz w serwisie Facebook. Opublikowano karty ze spisu ludności dotyczące znanych osób. Informacji o indeksie i zdigitalizowanych materiałach udzielano odwiedzającym Archiwum podczas wystawy zorganizowanej w APŁ w dniach 6-9 czerwca 2014 r.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Władysław Hańcza (właściwie Władysław Tosik), ur. 1905 r., aktor

    http://www.szukajwarchiwach.pl/39/221/0/4.12/25150/str/1/12/15/YvvHNNGE6nyal4MzThcJkw/#tabSkany zobacz obiekt >>