Projekt:

Rozbudowa Centralnej Biblioteki Judaistycznej (CBJ). 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

10 kwietnia 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

6 czerwca 2016

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Budżet: 985307,77

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt stanowi rozbudowę Centralnej Biblioteki Judaistycznej powstałej dzięki dofinansowaniu PW Kultura+ jako efekt zadania digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych. Działania ŻIH zmierzają do budowy repozytorium udostępniającego zbiory o wolumenie ok. 80 tys. ksiąg, 2500 tytułów prasy żydowskiej, ok. 7 mln dokumentów archiwalnych i 15 tys. obiektów sztuki. Realizacja projektu zabezpieczy i udostępni część kolekcji prasy żydowskiej wydawanej w Polsce w latach 1945­1950, czasopisma z obozów Displaced Persons Camps (DPC) oraz stare druki, zapewni wymianę informacji o zasobach z bibliotekami m.in. w Jerozolimie i Tel Avivie, Yad Vashem, USHMM, YIVO oraz opracowywanie prasy z możliwością wydzielenia z wielu skanów tego samego artykułu oraz serii artykułów wydzielonych z wielu numerów. Prace będą prowadzone w pracowni digitalizacji ŻIH, która wraz z infrastrukturą informatyczną zostanie rozbudowana, a na potrzeby opracowania zbioru będzie wdrożone innowacyjne oprogramowanie. Cele projektu: zabezpieczenie przed degradacją zbiorów unikatowych w skali świata, ich opracowanie (metadane, informacja naukowa) i udostępnienie środowiskom naukowym na świecie; działania: konserwacja części kolekcji, skanowanie, edycja graficzna, opracowanie skanów, wprowadzenie metadanych do bazy, kontrola merytoryczna, udostępnienie plików w portalu cbj.jhi.pl, wdrożenie innowacyjnych modułów oprogramowania.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

4
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. komplet dysków do zgrania kopi zapasowej
 2. rozbudwa węzłów pamięci o półki dyskowe
 3. rozbudwa węzłów pamięci o półki dyskowe
 4. skaner dziełowy formatu A2

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Zawasowany Dokument Wirtualny
 2. Zawasowany Słownik ENcyklopedyczny

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

53853
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
2435
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
14
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2435
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2435

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

53853

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=DATA_PROVIDER%3A%22Jewish+Historical+Institute%22&qf=PROVIDER%3A%22AthenaPlus%22

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Radio TokFM

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania Rozwój Centralnej Biblioteki Judaistycznej oparta byłą na działaniach komunikacyjnych, edukacyjnych i organizacji wydarzeń kulturalnych. Zorganizowano 2 dyskusje poświęcone kolekcji prasy udostępnionej w Centralnej bibliotece judaistycznej w ramach cyklu spotkań „Czwartki na Tłomackiem”, 2 otwarte seminaria naukowe, których punktem wyjścia były zdigitalizowane zasoby, przeprowadzono 5 warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Informację o kolekcji prasy udostępnionej w CBJ przedstawiono podczas 4 konferencji naukowych (konferencja zorganizowana przez ZIH „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce – W 70 rocznicę powstania (1944-1950)” – dr. Agnieszka Żółkiewska, „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania” – edukatorki ŻIH Anna Chylak, Agnieszka Kajczyk., „VI Forum Pamięci” w muzeum Stuthof w Sztutowie – koordynator projektu Jolanta Hercog, „Yiddishism: Mythologies and Iconographies – ŻIH we współpracy z Maison de la Culture Yiddish - Bibliothèque Medem w Paryżu – dr Karolina Szymaniak, dr Agnieszka Żólkiewska). Zamieszczono Informację  o projekcie na stronach www Żydowskiego Instytutu Historycznego, cyklicznie zamieszczano informacje w portalach społecznościowych, przygotowano i wydrukowano 1000 folderów informujących o projekcie, które zostały rozesłane pocztą lub dostarczone przez Dział Promocji i Komunikacji ŻIH do ośrodków naukowych, instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych kulturą i historią Żydów. Folder trafił do historyków, studentów oraz pasjonatów zajmujących się historią Żydów polskich. Upowszechniono informacje o projekcie poprzez patronów medialnych Radio Tok FM (promocja projektu w audycjach radiowych) oraz poprzez artykuły prasowe („Gazeta Wyborcza”) i portale internetowe. Opracowano materiał edukacyjny prezentujący informację o historii i kulturze Żydów, przygotowany w oparciu o udostępnioną kolekcję prasy jidysz, przeznaczony dla bibliotek, muzeów, uczniów i studentów. (Materiał został zamieszczony w formie elektronicznej w postaci plików do pobrania ze strony ŻIH).

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Biuletyn "Bundu"

  http://cbj.jhi.pl/documents/group/710389/?sort=issue+asc&q= zobacz obiekt >>