Projekt:

Rozbudowa infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych MOCAK-u

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 grudnia 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Budżet: 84746,00

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

W ciągu trwania programu Ministerialnego Kultura + Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jedynie raz otrzymało dofinansowanie. Dzięki niemu możliwy był zakup program do inwentaryzacji, udostępniania zbiorów i przechowywania plików powstałych w wyniku digitalizacji oraz macierz dyskową służącą do przechowywania plików cyfrowych. Zakupiony przez nas program został zatwierdzony i opracowany przez FNAC - Narodowy Fundusz Sztuki Współczesnej. Posiada rozbudowany moduł katalogowania i precyzyjnego opisywania artystów i twórców; dokumentowania dzieł i zdarzeń z nimi związanych zarówno w sposób opisowy jak i medialny. Inwentaryzacja przy jego pomocy odbywa się w zgodzie z wymogami międzynarodowego standardu opisu i inwentaryzacji dzieł sztuki, przyjętego przez ICOM i wdrożonego we wszystkich muzeach na świecie - Object ID. Wdrożony przez nas system pozwala na elastyczny opis prezentowanych dzieł oraz ich kategoryzację, również za pomocą rozbudowanych słowników i tezaurusów. Kolekcja przeszukiwana jest według wielu kryteriów (np. kategorii, słowników, wyszukiwania pełno tekstowego) i eksplorowana na różne sposoby. Program korzysta z repozytorium na basie MSAccess i przystosowany jest do pracy wielostanowiskowej w sieci operując nieograniczoną praktycznie ilością rekordów. Program ten zsynchronizowany jest z platformą zajmującą się zarządzeniem dużymi zbiorami plików medialnych, które są efektem procesu digitalizacji. Podstawowe usługi tego systemu to zapisywanie mediów w centralnym repozytorium, automatyczne generowanie predefiniowanych formatów podglądowych, zarządzanie metadanymi powiązanymi z mediami, zarządzanie grupami użytkowników oraz prawami dostępu, nadzór nad wersjonowaniem zasobów, udostępnianie tych zasobów uprawnionym aplikacjom zewnętrznym. Liczba zakupionego sprzętu: 12 szt. +  3 szt. oprogramowania. W tym: Dyski HDD 2 TB (11 szt), macierz IBM System; Oprogramowanie zarządzające galerią internetową (Navigart); Zakup oprogramowania do inwentaryzacji i zarządzania kolekcją (Integra Light); Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami multimedialnymi (Mediastore).

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

15
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

3
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Ontia Sp. z o.o.

Opis działań promocyjnych:

Zadanie było promowane poprzez realizację galerii internetowej, tworzonej przy pomocy zakupionego modułu NAVIGART. Projekt ten obejmuje utworzenie nowego serwisu internetowego dla całego Muzeum, z rozbudowanym modułem kolekcji, gdzie znajdą się wszystkie zdigitalizowane zbiory Muzeum. Moduł posiada odrębną wyszukiwarkę prac artystów. Każda praca, oprócz dokumentacji fotograficznej, będzie posiadać opis, bądź komentarz, pozwalający odbiorcy poznać kontekst danej pracy, jej istotne cechy lub fakty, do których się odwołuje. Każda praca będzie powiązana z podstroną jej twórcy, na tzw. karcie artysty znajdzie się biogram, zdjęcie artysty, mała galeria prac w kolekcji. Przy prezentacji kolekcji znajdzie się również podstrona z informacjami dotyczącymi konserwacji zbiorów. Promocja zadania realizowana będzie również poprzez umieszczenie informacji o dotacji na stronie Muzeum.