Projekt:

Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca III etap zadania "Dokument cyfrowo" i digitalizację wybranych kronik filmowych. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 czerwca 2014 - 30 kwietnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Budżet: 1986871,83

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Dzięki pełnemu i nowoczesnemu wyposażeniu sal rekonstrukcji obrazu i dźwięku, a także doświadczonemu personelowi udało się zrealizować poszczególne założenia harmonogramu. Zrekonstruowanych zostało 40 dokumentów  i ukończona została rekonstrukcja 4 filmów fabularnych - przeprowadzona została ich digitalizacja, rekonstrukcja obrazu i dźwięku oraz zostały one przyjęte podczas odbiorów kolaudacyjnych. Liczba zakupionego sprzętu: 3 Dwa stanowiska komputerowe z licencją do zarządzania metadanymi Macierz pamięci dyskowej on-line 28TB Master TV HDCAM SR Liczba zakupionego oprogramowania: 1 Oprogramowanie do zarządzania metadanymi i oprogramowanie dotyczące macierzy dyskowej Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych: 1.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

882720
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
40
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

882720

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

25
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1

Opis działań promocyjnych:

Promocja projektu rozpoczęła się w 2014 r., w momencie zrekonstruowania części filmów dokumentalnych. W chwili obecnej lista digitalizowanych i rekonstruowanych filmów umieszczona jest na stronie internetowej  WFDiF - dokumentcyfrowo.pl, tam również udostępniane są sukcesywnie wybrane tytuły. Liczba ich wyświetleń to prawie 20 tysięcy. Zrekonstruowane filmy, poza Internetem, rozpowszechnianie są również dzięki współpracy z poszczególnymi instytucjami kultury. Wielokrotnie pokazy odbywały się się w Klubie Seniora i Muzeum Pragi. W planach były pokazy w Forcie Sokolnickiego, podczas festiwalu filmowego w Krakowie oraz wrocaławskich Nowych Horyzontów. Projekcami zrekonstruowanych filmów zainteresowała się również Telewizja Polska, która wymitowała już "Baryton" Janusza Zaorskeigo, a przymierza się do pokazu "Pociągu do Hollywood". Dodatkowo digitalizowane kroniki przekazywane są Filmotece Narodowej, która rozpowszechnia je w ramach swojej działalności. Wykonane zostały materiały promocyjne, m.in. opisy i streszczenia poszczególnych zdigitalizowanych materiałów, folder opisujący 40 zrekonstruowanych dokumentów, plakat i dwie ulotki promujące projekt.