Projekt:

Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca II etap zadania "Dokument cyfrowo", digitalizację wybranych kronik filmowych i czterech filmów fabularnych. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 marca 2013 - 30 kwietnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Budżet: 1735925,79

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Dzięki pełnemu i nowoczesnemu wyposażeniu sal rekonstrukcji obrazu oraz dźwięku, a także doswiadczonemu personelowi udało się realizować bezproblemowo poszczególne założenia harmonogramu: przeprowadziliśmy pełną rekonstrukcją dźwięku i obrazu 40 filmów dokumentalnych, rekonstrukcję cyfrową czterech filmów fabularnych, procesowi digitalizacji poddane zostało 200 kronik filmowych. Ponadto dzięki dotacji na środki inwestycyjne wzbogaciliśmy pracownię rekonstrukcji obrazu o dodatkowe macierze pamięci oraz rozbudowaliśmy bibliotekę archiwum cyfrowego. Liczna wykonanych skanów ogółem w tym materiałów audiowizualnych wyniosła 14h i 52 min. Liczba zakupionego sprzętu wyniosła 8 sztuk, m.in.: Master TV HDCAM SR; Czyste nośniki; Macierze pamięci dyskowej do urządzeń Autodesk Flame premium Ilość nabytego oprogramowania: 2 sztuki. Liczba zdigitalizowanych obiektów/materiałów ogółem, w tym filmów: 244.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

1284480
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
44
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
14:52:00
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
350
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
122
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

963360

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1

Opis działań promocyjnych:

Do raportu został dołączony folder promocyjny, który jest rozpowszechniany m.in. wśród dyrektorów festiwali filmów dokumentalnych w celu propozycji tworzenia bloków tematycznych ze zrekonstruowanych filmów. Została podpisana niewyłączna umowa dystrybucyjna z Cyfrowym Repozytorium, które będzie konytnuować rozpowszechnianie filmów w kinach studyjnych oraz przed pokazami klasyki polskich filmów fabularnych. Ponadto zawarta została umowa z firmą KzR, która w ramach swojej działalności będzie zajmować się eksploatacją dokumentów w Kinie za Rogiem. Wszystkie filmy trafiły też do Filmoteki Szkolnej , programu inicjowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, gdzie prezentowane są najmłodszym (razem z programem edukacyjnym). Zdigitalizowane kroniki przekazane zostały Filmotece Narodowej, która rozpowszechnia je w ramach swojej działalności w Repozytorium  Cyfrowym. W WFDiF rozpoczęliśmy cykl warsztatów o rekonstrukcji cyfrowej, które są dostosowane do różnych grup wiekowych. W planach było jeszcze nawiązanie współpracy z muzeami, ktorych działalność jest powiązana z tematyką niektórych filmów dokumentalnych. Będą to m.in. Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni (dokument "Idę do słońca" Andrzeja Wajdy, który jest sylwetką znanego rzeźniarza) oraz powstające Muzeum Warszawskiej Pragi (cykl dokumentów "Praskie pożegnania" i "W tym miejscu"). W bliskich planach jest także przetłumaczenie wszystkich filmów dokumentalnych i ich rozpowszechnianie poza granicami Polski na festiwalach i przeglądach filmów dokumentalnych, ale też m.in. wśród środowisk polonijnych. Dla wielu Polaków mieszkających za granicą nasze, zróżnicowane tematycznie, dokumenty będą mogły stanowić sentymentalną podróż do przeszłości - do miejsc których często nie ma i przetrwały jedynie na taśmach filmowych.