Projekt:

Dokument Cyfrowo. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 lipca 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Budżet: 1910653,66

Rodzaj projektu:

  Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zrekonstruowano  dwadzieścia filmów dokumentalnych (wymienionych w załączniku), które następnie zostały zarchiwizowane na dyskach twardych, kasetach cyfrowych oraz zostały naświetlone na taśmę. Do pracowni rekonstrukcji dźwięku i obrazu został zakupiony specjalistyczny sprzęt, który w znacznym stopniu zmodernizuje dotychczasową pracę specjalistów tam pracujących. W planach Wytwórni są dalsze prace związane z rekonstrukcją kolejnych filmów wymagających rekonstrukcji cyfrowej dźwięku i obrazu. Już teraz, m.in dzięki większej wydajności naszego sprzętu, kontynuujemy współpracę ze Studiem Filmowym Tor, przy kolejnych klasykach polskiej kinematografii: Bez końca w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego i Struktura kryształu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Został zakupiony sprzęt w ilości 30 sztuk oraz oprogramowanie w ilości 23 sztuk. Pixel Farm, dwa stanowiska do rekonstrukcji (sprzęt i oprogramowanie); Modernizacja dwóch zestawów DaVinci Revival; Modernizacja urządzenia Pixelfarm PFClean; Modernizacja skanera ARRI Laser: instalacja sprężonego powietrza, stabilizacja obrazu; Master TV HDCAM SR. Liczba wykonanych skanów wyniosła: 4h i 24 min.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

2
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Pracownia Digitalizacyjna 1. WFDiF 2012
 • Pracownia Digitalizacyjna 2. WFDiF 2012
 • 2
  - Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

  Pracownie

  1. Pracownia Digitalizacyjna 1. WFDiF 2012
 • Pracownia Digitalizacyjna 2. WFDiF 2012
 • 4
  - Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

  Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacyjna 1. WFDiF 2012 1
 • Pracownia Digitalizacyjna 2. WFDiF 2012 1
 • Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

  380160
  - Liczba wykonanych skanów
  obiektów audiowizualnych
  20
  - Liczba zdigitalizowanych
  obiektów audiowizualnych
  - Łączny czas trwania zdigitalizowanych
  materiałów audiowizualnych
  20
  - Łączny rozmiar zdigitalizowanych
  obiektow [TB]
  - Liczba rekordów wprowadzonych
  do bazy danych

  Udostępnianie

  Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

  285120

  Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

  Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

  Pozostałe informacje

  21
  - Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
  3
  - Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

  Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1

  Opis działań promocyjnych:

  W ramach promocji projektu, WFDiF rozpocznie współpracę z intytucjami oraz organizacjami pozarządowymi wspierającymi i upowszechniającymi kulturę filmową, w tym propagowanie zrekonstruowanych filmów. Takimi instytucjami są m.in. Filmoteka Szkolna, Dom Spotkań z Historią oraz Kino RP. We współpracy z tymi instytucjami zamierzamy promować dotychczas "odnowione" filmy (wszystkie, do których prawa posiada WFDiF), organizować pokazy dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych klasyką polskiego kina. Na stronie WFDiF jest dostępna lista zrekonstruowanych  filmów: http://www.wfdif.pl/strona,13.html