Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa i digitalizacja filmów fabularnych Studia Filmowego TOR. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 października 2011 - 30 września 2012

Okres zawarcia umowy:

18 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Tor

Budżet: 1197491,42

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Pierwszym etapem zadania było wypożyczenie materiałów światłoczułych (negatywów obrazu) z Archiwów Filmoteki Narodowej. Pierwszy przegląd negatywów wykonano w Filmotece Narodowej, na jego podstawie przygotowano raporty stanu technicznego. W celu dokładnej oceny zniszczenia materiałów wykonano cyfrowe kopie techniczne (transfer one-light z taśmy światłoczułej na kasetę HD), niebędne do oszacowania i rozplanowania prac naprawczych. Transfer one-light wykazał, iż jakość niektórych aktów negatywów obrazu jest zbyt niska, aby mogły stanowić materiał do rekonstrukcji. Konieczne było wypożyczenie dodatkowych materiałów optycznych (duppozytywy, dupnegatywy). Po uprzednim oczyszczeniu negatywy zostały zeskanowane w rozdzielczości 4K (Skany zarchiwizowano na kasetach LTO, w formacie DPX). Po porównaniu zeskanowanych materiałów filmowych z dostępnymi kopiami filmów i przygotowaniu wersji referencyjnych przystąpiono do korekcji kolorystycznej i gęstościowej, przeprowadzonej pod nadzorem operatora obrazu zaangażowanego przez SF Tor. Najdłuższym etapem była digitalizacja, synchronizacja oraz remastering dźwięku, a także rekonstrukcja cyfrowa obrazu. Po ukończeniu prac rekonstrukcyjnych, w kinie Kultura zostały zorganiozowane kolaudacje, podczas których filmy zostały obejrzane i przyjęte przez komisję z udziałem przestawiciela Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Po podpisaniu protokołów przyjęcia obrazu i dźwięku opracowano i przygotowano polską i angielslką wersję językową, materiały promocyjne (30 i 60 sekundowy spot promocyjny oraz materiał porównawczy). Następnie utworzone zostały kopie cyfrowe 2K oraz wzorcowe kopie eksloatacyjne, a także egzemplarze przeznaczone do przekazania do archiwizacji przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Po zabezpieczeniu kopii w archiwach opracowano dokumentację rozliczeniową.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

1349280
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
4
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
38
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
8
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1146888

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
8
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. PISF
  3. CRF
  4. brak nazwy
  5. brak nazwy1
  6. brak nazwy2
  7. brak nazwy3
  8. brak nazwy4

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania obyła się poprzez uroczyste pokazy premierowe w kinie Kultura, organizowane w ramach projektu KinoRP. Wszystkie tytuły zostaną umieszczone  na stronie internetowej poświęconej polskim filmom fabularnym po rekonstrukcji oraz udostępnienie na platformach cyfrowych w ramach usługi Video on Demand. Portale te promować będą zarówno nową jakość polskiej klasyki fimowej, jak i podmioty współfinansujące rekonstrukcję cyfrową (NInA, PISF). Zaplanowane jest także wydanie w regularnie dystrybuowanych boxach DVD. W celu rozpowszechniania filmów na rynkach międzynarodowych przygotowano także ich anglojęzyczne wersje. Jako materiały pomocnicze w promocji zadania przygotowano zwiastuny filmowe (do umieszczenia zarówno w telewizji jak i w kinach i internecie) oraz materiały porównawcze.