Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa i digtalizacja filmów: "Bez końca", "Dreszcze", "Struktura kryształu". 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

16 sierpnia 2012 - 31 lipca 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Tor

Budżet: 932913,24

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Pierwszym etapem zadania było wypożyczenie materiałów światłoczułych (negatywów obrazu) z Archiwów Filmoteki Narodowej. Na podstawie przeglądu i oceny negatywów Filmoteka Narodowa przygotowała raporty stanu technicznego. W celu dokładnej oceny zniszczenia materiałów wykonano cyfrowe kopie techniczne (transfer one-light z taśmy światłoczułej na kasetę HD), niezbędne do oszacowania i rozplanowania prac naprawczych. Po uprzednim oczyszczeniu ultradźwiękowym negatywy zostały zeskanowane w rozdzielczości 4K (skany zarchiwizowano na kasetach LTO, w formacie DPX). Po przeprowadzeniu komformingu - porównaniu zeskanowanych materiałów filmowych z dostępnymi kopiami filmów i przygotowaniu wersji referencyjnych  rozpoczęto korekcję kolorystyczną i gęstościową, prowadzoną pod nadzorem operatora obrazu zaangażowanego przez SF Tor. Z Archiwów Filmoteki Narodowej wypożyczono także materiały dźwiękowe, w celu przpisania dźwięku z taśm magnetycznych na nośniki cyfrowe. Najdłuższym etapem była digitalizacja, synchronizacja oraz remastering dźwięku, a także rekonstrukcja cyfrowa obrazu. Po ukończeniu prac rekonstrukcyjnych w kinie Kuktura zostały zorganizowane kolaudacje, podczas których filmy zostały obejrzane i przyjęte przez komisję z udziałem przedstawiciela  Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Po podpisaniu protokołów przyjęcia obrazu i dźwięku opracowano i przygotowano polską i angielską wersję językową, materiały promocyjne (30 i 60 sekundowy spot promocyjny oraz materiał porównawczy). Następnie utworzone zostały kopie cyfrowe 2K oraz wzorcowe kopie eksploatacyjne, a także egzemplarze przeznaczone do przekazania do archiwizacji przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Po zabezpieczeniu kopii w archiwach opracowano dokumentację rozliczeniową procesu digitalizacji

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

418016
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
3
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
27.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

313512

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. PISF
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania odbędzie się poprzez uroczyste festiwalowe  pokazy premierowe (Festiwal Polskich Filmów Fabularanych w Gdyni oraz Warszawski Festiwal Filmowy) oraz premiery w kinie Kultura, organizowane w ramach projektu KinoRP. Zaplanowane jest także wydanie w regularnie dystrybuowanych boxach DVD. W celu rozpowszechniania filmów na rynkach międzynarodowych przygotowano także ich anglojęzyczne wersje. Jako materiały pomocniczne w promocji zadania przygotowano zwiastuny filmowe (do umieszczenia zarówno w telewizji jak i w kinach i internecie) oraz materiały porównawcze.