Projekt:

Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów "Blizna", "Aria dla Atlety", "Świadectwo urodzenia", "Rok spokojnego słońca", "Lekcja martwego języka", "Spirala", "Szpital przemienienia", "Zmory". 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Tor

Budżet: 910677,56

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Pierwszym etapem zadania było wykonanie skanów ośmiu negatywów obrazu wypożyczonych z archiwów Filmoteki Narodowej. Po uprzednim oczyszczeniu ultradźwiękowym negatywy ośmiu planowanych filmów zostały zeskanowane w rozdzielczości 4K (skany zarchiwizowano na kasetach LTO, w formacie DPX)> Wykonano rekonstrukcję cyfrową dwóch filmów - "Bliza" oraz "Aria dla atlety". Po przeprowadzeniu konformingu - porównania zeskanowanych materiałów filmowych z dostępnymi kopiami filmów i przygotowaniu wersji referencyjnych przeprowadzono korekcję kolorystyczną i gęstościową, prowadzoną pod nadzorem operatorów obrazu zaangażowanych przez SF Tor. Z Archiwów Filmoteki Narodowej wypożyczono także magnetyczne materiały dźwiękowe, które zostały przepisane na nośniki cyfrowe. Dźwięk cyfrowy został poddany synchronizacji, rekonstrukcji i remasteringowi. Po zakończeniu procesu rekonstrukcji przygotowane zostały dwie wersje językowe filmów (oryginalna i angielska) a następnie wykonane zostały mastery DCP, DCDM, BluRay, DVD, telewizyjne na kasetach HD SR i Beta Cyfrowa oraz pliki QuickTime HD. Powstały materiały promocyjne i dystrybucyjne: plansze rekonstrukcyjne, materiały porównawcze przezd i po rekonstrukcji, oraz zwiastuny 60s. Zrekonstruowane filmy zarchiwizowano na kasetach LTO, w formatach DPX, QT, DCP i Wave.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

1164138
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
8
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
64.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
8
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

873104

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

25
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
6
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. PISF
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2
  5. brak nazwy3
  6. brak nazwy4

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania odbędzie się poprzez ewentualne uroczyste festiwalowe pokazy premierowe oraz premiery w kinie Kultura, organizowane w ramach projektu KinoRP. Planowane jest wydanie w regularnie dystrybuowanych boxach DVD, BluRay. W celu rozpowszechniania filmów na rynkach międzynarodowych  przygotowano także ich anglojęzyczne wersje. Jako materiały pomocnicze w promocji zadania przygotowano zwiastuny filmowe (do umieszczenia zarówno w telewizji jak i w kinach i internecie) oraz materiały porównawcze.