Projekt:

Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów fabularnych. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

11 lipca 2014 - 30 czerwca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Tor

Budżet: 1053323,65

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

"Rok spokojnego słońca": wykonano wszystkie zaplanowane zadania, pełną rekonstrukcję i archiwizację filmu. Film został przyjęty na kolaudacji 27.11.2014. Nadzór reźyserski K. Zanussi, obrazu S. Idziak, dźwięku W. Dembińska. "Świadectwo urodzenia": wykonano wszystkie zaplanowane zadania, pełną rekonstrukcję i archiwizację filmu. Film został przyjęty na kolaudacji 27.11.2014. Nadzrów obrazu J. Wójcik, dźwięku N. Wołk-Łaniewski. "Zmory": wykonano wszystkie zaplanowane zadania, pełną rekonstrukcją i archiwizację filmu. Film został przyjęty na kolaudacji 18 lutego 2015. Nadzór reżyserski W. Marczewski, obrazu W. Zdort, dźwięku M. Kuczyński. "Szpital przemienienia", wykonano wszystkie zaplanowane zadania, pełną rekonstrukcję i archiwizację filmu. Film został przyjęty na kolaudacji 9 kwietnia 2015. Nadzór obrazu W. Sobociński, dźwięku M. Jaworska. "Lekcja martwego języka", wykonano wszystkie zaplanowane zadania, pełną rekonstrukcję i archiwizację filmu. Film został przyjęty na kolaudacji 7 maja 2015. Nadzór reżyserski J. Majewski, obrazu A. Bajerski, dźwięku M. Wronko.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
5
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
32.7
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
5
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

25
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
6
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. PISF
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2
  5. brak nazwy3
  6. brak nazwy4

Opis działań promocyjnych:

Zostały wykonane materiały promocyjne: plansze rekonstrukcyjne oraz materiały porównawczy, na którym zostały umieszczone logotypy wykonawców rekonstrukcji, partnerów oraz instytucji finansujących, w tym Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Metadane zrekonstruowanych filmów zostaną umieszczone na stronie Studia Filmowego Tor. Znajdą się tam również przygotowane materiały wizualne - materiał porównawczy, kadry po rekonstrukcji. Na kanale Studia w portalu youtube w płatnej subskrypcji dostępne będą pełne wersje filmów w jakości HD. Trzy ze zrekonstruowanych filmów będą miały swoją "premierę" na tegorocznym jubileuszowym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.