Projekt:

Centralna Baza Judaików - etap II. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 września 2014 - 2 września 2015

Okres zawarcia umowy:

31 października 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Żydów Polskich

Budżet: 407368,58

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem zadania była digitalizacja 2090 judaików i udostępnienie w Internecie na nowej stronie Centralnej Bazy Judaików 2000 obiektów z kolekcji MHŻP oraz 5 instytucji partnerskich. Zgodnie z harmonogramem na 2014 rok zdigitalizowane zostały kolekcje dwóch instytucji partnerskich - Muzeum Regionalnego w Łęcznej i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Łącznie w 2014 r. zostało sfotografowanych 639 obiektów. W 2015 r. według założeń zdigitalizowane zostały kolekcje MHŻP - 900 obiektów, SZIH - 375 oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego - 129 obiektów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim - 47 obiektów. Łącznie w 2015 roku 1451 obiektów. W 2015 r. fotograf dostarczył zdjęcia dodatkowych obiektów przekazanych do digitalizacji przez pracowników Muzeum Niepodległości (2 obiekty). Łącznie zatem w projekcie zdigitalizowano 2092 judaików. Nowa postać modułu www została oficjalnie upubliczniona w marcu 2015 r. Jest ona dostosowana do prezentacji kolekcji wielu Partnerów oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększona została też możliwość przeszukiwania bazy poprzez wdrożenie funkcjonalności zaawansowanego wyszukiwania oraz odnośników. Kontrola i akceptacja wszystkich plików cyfrowych wytworzonych w 2014 r. Przygotowanie opisów judaików z kolekcji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 2014 r. Kontrola i akceptacja wszystkich plików cyfrowych wytworzonych w 2015 r. Wprowadzanie wizerunków cyfrowych judaików z 2015 r. do repozytorium przez wolontariusza.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

7393
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2092
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1.6
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2092
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2000

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

6000

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

15
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Muzeum Regionalne w Łęcznej
  3. Muzeum Niepodległości w Warszawie
  4. Muzeum Archeologiczne
  5. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis działań promocyjnych:

Promocja Centralnej Bazy Judaików rozpoczęła się 30.03.2015  informacją na stronie głównej Muzeum o nowej odsłonie strony Centralnej Bazy Judaików. W ramach dalszej akcji promocyjnej Muzeum wydało bezpłatne zakładki do książek w dwóch wersjach, do pobrania przez zwiedzających muzeum, ale również w kilku punktach usługowych  typu restauracje (zakładki jako załącznik do sprawozdania oraz zdjęcie wyeksponowania ich w jednej z restauracji na Muranowie - folder DRUKI). Planowany był dodruk zakładek z wizerunkami innych obiektów. Muzeum rozpoczęło też informaowanie o projekcie na swoich profilu na Facebooku, Instagramie oraz na swoim profilu Google Cultural Institute w formie wirtualnej wystawy pt. Odzyskać opowieść. Centralna Baza Judaików była promowana na Festiwalu Warszawa Singera (ekran umieszczony na przygotowywanej do otwarcia restauracji Menora - Folder menora 30.08.2015). Zwieńczeniem akcji promocyjnej były informacje na stronach Partnerów: Muzeum Lubelskiego, Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Niepodległości  oraz sobotni dodatek specjalny do Gazety Wyborczej (19.09.2015) poświęcony zbiorom i projektowi Centralna Baza Judaików.