Projekt:

Centralna Baza Judaików. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 listopada 2011 - 2 listopada 2012

Okres zawarcia umowy:

13 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Żydów Polskich

Budżet: 803349,37

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Powstanie repozytorium cyfrowego z danymi o obiektach z kolekcji MHZP i ŻIH z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej (serwery w "clustrze" zapewniające wysoką niezawodność i ciągły dostęp do danych; system tworzenia kopii bezpieczeństwa danych w oparciu o sprzęt dedykowany takim rozwiązaniom z wykorzystaniem procesu deduplikacji; redundancja danych). Zdigitalizowanie całości zbiorów MHZP oraz kolekcji dzieł dztuki i części kolekcji pamiątek ze zbiorów ŹIHu. Udostępnienie zbiorów ŻIH i MHZP (3.005 zdigitalizowanych obiektów) przez stronę www.MHZP oraz Wirtualny Sztetl.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

8486
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
5000
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
15
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
70000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7213

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Przez kilka miesięcy regulranie umieszcane były informacje o Centralnej Bazie Judaików na stronie głównej MHŻP oraz Wirtualny Sztetl, a także na portalu społecznościowym Facebook. W dniu 29 paźdxiernika 2012 r. w sali konferencyjnej partnera projektu, Żydowskiego Instytutu Historycznego odbyła się konferencja prasowa poświęcona Centralnej Bazie Judaików. Następstwem konferencji były pojawiające się w mediach polskich, ale również zagranicznych (prasie, radiu, telewizji, internetowych serwisach informacyjnych) informacje dotyczące samego wydarzenia oraz projektu Centralna Baza Judaików. Do informacji publicznej podano również plany MHŻP związane z rozbudową bazy. Został rozesłany Newsletter elektroniczny polsko- i anglojęzyczny oraz nota prasowa o projekcie. Przwidiwana była również publikacja artykułów o Centralnej Bazie Judaików w magazynach tematycznych  (Mówią Wieki, Focus Historia, Kwartalnik Historii Żydów) jednak z uwagi na niezależne od nas zmiany planów wydawnicznych magazyny te opublikują informacje o projekcie w numerach grudniowych i styczniowych.