Projekt:

Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Książnica Cieszyńska

Budżet: 162478,93

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W ramach niniejszego projektu digitalizacji poddanych zostało 167 tytułów (568 roczników, 47 366 stron), a planowane działania objęły: komputerowe skatalogowanie digitalizowanych zbiorów (wykonane opisy znaleźć można w dostępnym on-line katalogu czasopism Książnicy Cieszyńskiej: http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,281,3), skanowanie w celu uzyskania kopii wzorcowych w formacie TIFF, konwersja ich wersji roboczych na podlegające wieczystej archiwizacji mikrofilmy oraz przeznaczone do udostępnienia publikacje cyfrowe w formacie PDF (udost. w intranecie) oraz DjVu (udost. w Internecie), wyposażone w warstwy tekstowe wygenerowane przy użyciu specjalistycznego programu OCR. Projekt objął całość działań związanych zarówno z realizacją usług zewnętrznych (skanowanie, przetwarzanie), jak i realizowaną przez pracowników Książnicy obsługą logistyczną i kontrolą jakości rezultatów owego procesu, a także katalogowaniem zbiorów i udostępnieniem ich kopii i metadanych w Internecie.   W zakresie inwestycyjnym projekt pozwolił na stworzenie repozytorium cyfrowego, służącego archiwizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych znajdujących się aktualnie w posiadaniu Książnicy Cieszyńskiej, a także dostarczanych w rezultacie digitalizacji planowanej na l. 2012-2015. Na repozytorium, zapewniające ww. danym pełne bezpieczeństwo fizyczne i logiczne (kontrolowany i autoryzowany dostęp), składają się: przełącznik sieciowy 48 portów gigabit zarządzalny, szafa RACK 42U, zasilacz UPS, patch panel sieciowy, zabudowa szafy, serwer plików [10 dysków, max. 2 półki dodatkowe], dyski do serwera plików 3TB (10 szt.), półka dyskowa, dyski do półki 3TB (12 szt.), dodatkowe dyski zapasowe 3TB (2 szt.). Zrealizowane zamówienie objęło także konfigurację i wdrożenie ww. sprzętu oraz kontrakt serwisowy i wsparcie techniczne w trzyletnim okresie eksploatacji.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

47366
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
568
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1.71
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
568
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Katalogow baza druków ciągłych Ksiąznicy Cieszyńskiej, zawierająca m.in. opisy wykonane w rezultacie projektu, dostępna jest pod adresem: http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,281,3 Z kolei wytworzone w wyniku projektu cyfrowe kopie użytkowe udostępnione zostały w administrowanym przez Książnicę Cieszyńską profilu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w postaci plików html, zawierających 568  osadzonych publikacji w formacie DjVu. Są one dostępne pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=110

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

568

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

35525

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Wszystkie publikacje cyfrowe przygotowane w ramach projektu wyposażone zostały w etykietkę zawierającą m.in. zapis: "Dofinansowano ze środków WPR Kultura+ oraz logotypy WPR Kultura+ Digitalizacja, NInA i MKiDN. Ponadto o realizowanym projekcie poinformowano lokalne i regionalne media, w efekcie czego ukazały się następujące publikacje: 1. (JM): Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej // Gazeta Codzienna.pl [Dokument elektroniczny]. - 2013, 16.11. - Tryb dostępu: http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/digitalizacja-zbiorow-ksiaznicy-cieszynskiej 2. (KAK): Książnica Cieszyńska kończy pierwszy etap digitalizacji swoich zbiorów / (KAK) // Cieszyn : nasze miasto. - 2013, 22.11., s. 4 3. (mark): Rośnie baza Książnicy // Głos Ziemi Cieszyńskiej. - 2013, nr 47, s. 20 4. Projekt Książnicy na pierwszym miejscu! // haloCieszyn.pl [Dokument elektroniczny]. - 2013, 15.11. - Tryb dostępu: http://halocieszyn.pl/2013/11/15/projekt-ksiaznicy-cieszynskiej-na-pierwszym-miejscu/ 5. Przedwojenne gazety online // ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego [Dokument elektroniczny]. - 2013, 15.11. - Tryb dostępu: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,24908,przedwojenne-gazety-online.html 6. Zbiory Książnicy zdigitalizowane // Wiadomości Ratuszowe : informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie. - 2013, nr 24, s. 19