Projekt:

Filmoteka Muzeum i Archiwa Sztuki Współczesnej. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

2 stycznia 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Budżet: 569656,98

Rodzaj projektu:

    Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zbiór filmów przekazywany NInA, do których Muzeum posiada pełne prawa, stanowią prace wchodzące w skład międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum. Na ten zbiór składa się jedna z najbardziej ambitnych i szeroko zakrojonych realizacji polskiej sztuki wideo i filmu eksperymentalnego ostatnich lat, czyli cykl Zuzanny Janin "Majka from the Movie"; a także jedna z najnowszych prac najbardziej uznanego artysty polskiego młodego pokolenia Wojciecha Bąkowskiego "Pogorszenie widzenia". Zbiór filmów do celów edukacyjnych, przekazywany NInA przez Muzeum, to przekrojowe spojrzenie na sztukę wideo i film eksperymentalny po roku 2000, Zawiera on jedne z najgłośniejszych prac ostatniej dekady, czyli realizacje Zuzanny Janin "Widziałem swoją śmierć" i "Walka"; a także ilustruje główne osie zainteresowań artystów działających w medium filmu na przełomie dekad: filmy Wojciecha Pusia reprezentują zagdanienia związane z percepcją, światłem i ambientem; prace Mateusza Sadowskiego podejmują i rozwijają wątki animacji i łączenia obrazów; natomiast prace Aleksandry Kubiak stanowią doskonały przykład zainteresowania artystów działaniami zaangażowanymi społecznie. Kontekstem dla tych prac są wybrane realizacje filmowe artystów z poprzednich dekad.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

694950
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
123
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
3.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
8100
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

521213

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

521213

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania tj. Filmoteki Artystycznej, został przygotowany 3-miesięczny program wykładów poświęconych historii filmu esperymentalnego . Miał miejsce w okresie 6 marca - 9 maja 2013 r. w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Cykl edukacyjny odpowiada na potrzebę usystematyzowania wiedzy o filmach polskich artystów z pola sztuk wizualnych począwszy od lat 30. XX wieku po lata współczesne - dotychczas rozproszonej i zawartej głównie w specjalistycznych publikacjach. Program obejmował pięć wydarzeń, w trakcie których badacze, kuratorzy i krytycy zajmujący się filmem oraz sztuką nowych mediów przedstawili ich historię i drogi rozwoju w kolejnych dekadach, ilustrując swoje wykłady projekcjami najwybitniejszych realizacji filmowych. Program w przystępny sposób prezentował wiedzę na temat podstawowych pojęć, wydarzeń i nurtów, rozjaśnia znaczenia i konteksty polskich eksperymentalnych prac filmowych oraz pozwolił zapoznaćsię dziełami, które na trwałe zapisały się w historię sztuki.