Projekt:

Filmoteka Artystyczna i Archiwum Sztuki Współczesnej. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

13 grudnia 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Budżet: 481804,87

Rodzaj projektu:

  Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Została stworzona Filmoteka Artystyczna i Archiwum Sztuki Współczesnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zobowiązało się do skanowania, digitalizacji i opracowania zbioru obiektów muzealnych wraz z pozyskaniem pełnych praw autorskich i majątkowych na polach eksploatacji  umożliwiających ich przekazanie do Archiwum Narodowego Instytutu Audiowizualnego w celach edukacyjnych i upowszechniania. 

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

6
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. brak nazwy
 2. brak nazwy1
 3. brak nazwy2
 4. brak nazwy3
 5. brak nazwy4
 6. brak nazwy5

5
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. brak nazwy
 2. brak nazwy1
 3. brak nazwy2
 4. brak nazwy3
 5. brak nazwy4

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Digtalizacyjna Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2011 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

9724750
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
432
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
25
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1600
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

8266038

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Narodowy Instytut Audiowizualny
 2. brak nazwy

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania, tj Filmoteki Artystycznej, został przygotowany miesięczny program filmowy, zatytułowany Kinomuzeum. Miał miejsce 3 lutego - 3 marca 2012 r. w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W programie znalazły się ambitne realizacje spoza głównego nurtu filmowego oraz wybitne filmy fabularne, które miały swoje premiery w ramach najważniejszych festiwali filmowych. Większość filmów będzie po raz pierwszy prezentowana w Polsce. Zostało również przygotowane specjalne wydarzenie wieńczące program Kinomuzeum, podczas któego odbyła się oficjalna inauguracja strony internetowej Filmoteki Artystycznej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Muzeum planuje również specjalny cykl wykładów poświęcony historii polskiego filmu eksperymentalnego i sztuki wideo, cykl otworzy wykład Józefa Robakowskiego. Ponadto w ramach programu edukacyjnego Muzeum została zorganizowana sesja poświęcona problematyce internetowych archiwów filmowych wspólnie z Mirosławem Filiciakiem i Alkiem Tarkowskim. Liczne artykuły na temat projektu ukazywały się w prasie i internecie.