Projekt:

Digitalizacja zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu - kolejny etap 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 31 maja 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Budżet: 80995,50

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zadanie było realizowane w latach 2013 - 2014. W zakresie zrealizowanym w roku 2013 zakupiony został specjalistyczny sprzęt (macierz dyskowa o pojemności 36TB, switch zarządzalny, UPS zasilacz awaryjny i specjalistyczna metalowa szafa) mający służyć przechowywaniu danych uzyskanych w wyniku digitalizacji obiektów muzealnych. Z kolei w 2014 r. zakupiona została i wykonana usługa sporządzenia wirtualnego spaceru po obiekcie muzeum oraz zdigitalizowania i skatalogowania 300 obiektów (starych, zabytkowych aparatów) do bazy sprzętu fotograficznego. Zarówno wirtualny spacr jak i baza jest udostępniania online, bezpłatnie, na stronie muzeum http://www.muzeum-mielec.pl Reasumując, oświadczamy iż zakładane we wniosku cele i rezultaty zadania zostały w pełni osiągnięte.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

400
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
301
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
0.3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

300

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

300

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacje o zrealizowanym zadaniu ukazały się w następujących mediach: Radiu Rzeszów, Radiu Leliwa, Radiu Dobra Nowina Małopolska, a także w największych regionalnych portalach informacyjnych: www.czyliwiesz.pl, www.rmi24.pl, www.e-mielec24.pl oraz na portalu Agencji Wydawniczej PROMOCJA wydającej kwartalnik "Nadwisłocze". Na płycie CD dołączonej do niniejszego sprawozdania znajdują się print screeny ze stron internetowych wyżej wymienionych mediów zawierające informacje o realizowanym zadaniu. Co oczywiste o realizowanym zadaniu informuje także strona internetowa Muzuem Regionalnego w Mielcu.