Projekt:

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2012 - 6 maja 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Budżet: 167489,50

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem było utworzenie pracowni digitalizacji, stworzenie cfrowej bazy dla 500 obiektów muzealnych oraz uruchomienie elektronicznego katalogu online dla powszechnego dostępu. Cele te zostały w całości zrealizowane. W roku 2012 dokonano zakupu sprzętu, w trybie przetargu nieograniczonego, do digitalizacji zbiorów Muzeum Regionalnego SCK. Ten sprzęt to kamera skanująca (zestaw), podświetlarka negatywowa oraz zestaw komputerowy. Dzięki temu możliwe było utworzenie w budynku "Jadernówki" Filii MR pracowni digitalizacyjnej. W początkach 2013 zakupiony został program MIDAS - Sysytem katalogowania zabytków kultury materialnej wraz z usługą skatalogowania 500 zdigitalizowanych obiektów. Zakup i wdrażanie programu MIDAS trwało od stycznia do kwietnia 2013 r., a efekt tych prac czyli elektroniczny katalog zdigitalizowanych obiektów i udostępnianie tak utworzonej bazy danych online w zakresie przewidzianym na rok 2012 dotyczyło zakupu sprzętu do digitalizacji na użytek Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu. Dostawę sprzętu wymienionego w kosztorysie zadania zrealizowała firma "MIKROFILM - SERVICE", ul. Krótka 1, 05-090 Raszyn. Dostawa sprzętu i jego instalacja w budynku Oddziału Fotograficznego Muzeum Regionalnego SCK, przy ul. Jadernych 19 w Mielcu, miała miejsce 17.12.2012 r. Dostarczony sprzęt był zgodny ze specyfikacją przetargową, a jego instalacja odbyła się bez problemów. Sprzedawca wystawił fakturę VAT nr 725/12/2012 która została zapłacona przez SCK 27.12.2012 r. Natomiast program MIDAS zakupiony został w firmie "Arch-Info" z siedzibą we Wrocławiu 52-424, al. Piastów 97 - ta część zadania realizowana była w 2013 r. Koszt zakupu programu wyniósł 40000 zł (faktura VAT nr 1/03/2013 i dokładnie pokrył się z kosztorysem zadania.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

6
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. -
 2. --
 3. ---
 4. Kamera skanująca
 5. Podświetlarka negatywowa
 6. Zestaw komputerowy

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Program MIDAS

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Digitalizacyjna w SCK w Mielcu 2012 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

550
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
500
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

413

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

413

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informację o realizowanym (w trakcie jego trwania) i zrealizowanym (już po jego zakończeniu) zadaniu ukazały się w następujących mediach: TVP Rzeszów (w styczniu i maju br. w głównym wydaniu Wiadomości i serwisach informacyjnych), Radiu Rzeszów, Radiu Leliwa, Radiu Dobra Nowina Małopolska, w Tygodniku Regionalnym KORSO, a także na portalu Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz największych regionalnych portalach informacyjnych: www.hejmielec.pl i www.czyliwiesz.pl . Na płycie CD dołączonej do niniejszego sprawozdania znajdują się print screeny ze stron internetowych wyżej wymienionych mediów zawierających informację o realizowanym zadaniu. Co oczywiści o realizowanym zadaniu informuje strona internetowa Muzem Regionalnego w Mielcu.