Projekt:

Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2011 - 31 sierpnia 2012

Okres zawarcia umowy:

12 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Budżet: 424428,42

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Realizacja projektu rozpoczeła się od wyboru sprzętu i przeprowadzenia procedury zamówień publicznych, w wyniku której wyłoniono oferentów i zakupiono urządzenia (skaner płaski, skaner kołyskowy, cyfrowy aparat fotograficzny, stół do fotografii, 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, storage). Zakupiono profesjonalne oprogramowanie do skanowania i obróbki plików, konwersji tekstu na pliki mp3 oraz oprogramowanie do obsługi biblioteki cyfrowej. Dodatkowo ze środków własnych zakupiono 3 laptopy i 3 dyski przenośne. Przeprowadzono rekrutację pracowników do Pracowni. Zatrudniono 2 osoby, które zostały przeszkolone w zakresie powierzonych im obowiązków. Przygotowano i wyposażono w niezbędną infrastrukturę pomieszczenie przeznaczone na Parcownię Digitalizacji. Skonfigurowano zakupione urządzenia i przeprowadzono testy sprzętu i oprogramowania. Równolegle prowadzona była selekcja materiałów przeznaczonych do digitalizacji. Sporządzano opisy wybranych dokumentów w bazie danych (format MARC21). Zbiory skanowano zgodnie z wytycznymi katalogu dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych. Dokonano obróbki otrzymanych plików. Część materiałów OCR-owano. Przeprowadzono weryfikację materiału. Zdigitalizowano 5317 obiektów. Pochodziły one głównie ze zbiorow własnych. Część materiałów udostępniły do digitalizacji inne instytucje - Archiwum Państwowe w Białymstoku, Biblioteka Publiczna w Mońkach. Zdigitalizowane materiały umieszczono w Podlaskiej Biblitece Publicznej i opisano w formacie Dublin Core (należące do domeny publicznej lub chronione prawem autorskim, na które uzyskano zgodę właścicieli praw do nich). Zdigitalizowane materiały zostały zarchiwizowane w formatach bezstratnych. W toku realizacji zadania uruchomiono portal E-Książnica Podlaska.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

10
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. cyfrowy aparat fotograficzny Nikon D5100
 2. dysk sieciowy qnap z zasilaczem
 3. obiektyw do aparatu
 4. skaner kołyskowy Bookeye4
 5. skaner płaski WideTek
 6. stół do fotografii Kaiser rePro
 7. urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C220
 8. zestaw komputerowy
 9. zestaw komputerowy
 10. zestaw komputerowy

12
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. ABBYY Fine Reader 11
 2. ABBYY Fine Reader 11
 3. ABBYY Fine Reader 11
 4. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium
 5. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium
 6. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium
 7. CorelDraw Graphic Suite X5
 8. CorelDraw Graphic Suite X5
 9. CorelDraw Graphic Suite X5
 10. DolphinEasyConverter
 11. Microsoft Office ProPlus 2010
 12. Microsoft Office ProPlus 2010

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Dział Digitalizacji Książnicy Podlaskiej 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

62958
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
5936
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1,224 TB
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
5296
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

5262

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

53514

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search?f[DATA_PROVIDER][]=Podlaska+Biblioteka+Cyfrowa

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

http://fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla/podlaska-biblioteka-cyfrowa/

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zadanie było promowane przez cały okres jego realizacji. W ramach promocji opracowano następujące materiały informacyjne na stronę www Książnicy Podlaskiej: 1. Ogólna informacja o projekcie 2. Książnica Podlaska digitalizuje zbiory w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja 3. Książki z biblioteki Elizy Orzeszkowej zdigitalizowane! 4. Co czytali Wagowie? Odpowiedź na pytanie przynosi zdigitalizowany fragment biblioteki z Grabowa zachowany w Książnicy Podlaskiej 5. Lekcja najnowszej historii w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - czasopisma regionalnej "Solidarności" z lat 80-tych udostępnione w sieci Internet Przygotowano artykuły opublikowane w czasopismach bibliotekarskich:   1. Kołomecka, Ewa: Książnica Podlaska digitalizuje zbiory w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja // Bibliotekarz Podlaski. - Nr 23/24 (2011/2012) 2. Kołomecka, Ewa: Elektroniczna Książnica Podlaska - etap I // Głos Bibliotek Publicznych Wojewóztwa Podlaskiego. - 2012, nr 2 Informacja o realizacji projektu została przekazana na seminarium bibliotekarzy województwa podlaskiego; przesłano też informacje pisemne i e-mailowe do bibliotek publicznych województwa podlaskiego. Przygotowano materiał informacyjno-promocyjny do aktualności na stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Zamieszczono informację na koncie Książnicy Podlaskiej na portalu społecznościowym Facebook. W okresie trwania zadania udzielono szeregu informacji lokalnym mediom. Wszystkie materiały zostały wyposażone w odpowiednie adnotacje i logotypy.