Projekt:

Rozbudowa pracowni digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

Budżet: 362848,13

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

10
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. komputer do obsługi biblioteki taśmowej - HP 3400MT
 2. Komputer do skanera HP Z-230
 3. Komputer stacjonarny HP Z-230
 4. Komputer stacjonarny HP Z-230
 5. macierz dyskowa - QNAP TS-879U-RP
 6. Monitor iiyama 24''
 7. Monitor iiyama 27''
 8. Monitor iiyama 27''
 9. serwer - DELL R 520
 10. skaner dziełowy formatu A2 - Zeutschel OS12002

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. ABBY FineReader 11
 2. ABBY FineReader 11

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

307000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
6325
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

230250

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
25
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

Informacja o otrzymanej dotacji z Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja została zamieszczona na łamach lokalnej prasy ("Gazeta Wyborcza - Radom", "Siedem Dni"), na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Radomskiej Biblioteki Cyfrowej, koncie portalu społecznościowego Facebook oraz regionalnych stronach internetowych. W lokalnej telewizji Dami oraz w rozgłośniach radiowych (Rekord, Plus) wyemitowano reportaże poświęcone dotacji i rozbudowie pracowni digitalizacji.