Projekt:

Cyfrowa Wielkopolska. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

27 kwietnia 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Budżet: 94080,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: modernizację i doposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów oraz zakup praw autorskich i digitalizację publikacji o regionie. W efekcie udało się znacząco powiększyć kolekcję regionaliów dostępnych w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie WBPiCAK publikuje zbiory. W projekcie "Cyfrowa Wielkopolska" WBPiCAK głównym celem inwestycyjnym była modernizacja i doposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów w sprzęt do digitalizacji materiałów wizualnych, w tym: skaner do digitalizacji fotografii, slajdów oraz negatywów. Zakupiono sprzęt do przechowywania danych cyfrowych (gwarantujący szybszą pracę i archiwizację bardzo dużej ilości plików) oraz redundantny serwer NAS, zabezpieczający kopie wzorcowe digitalizowanych materiałów. Zakupiono także oprogramowania poprawiające jakość materiałów. Nie mniej istotna była modernizacja infrastruktury sieciowej, tak by działała szybciej i wydajniej. Pracownia zwiększyła sposoby i efektywność wykonywanej pracy - może archiwizować nie tylko książki, ale i większe albumy, dokumenty małoformatowe, dokumenty życia społecznego oraz fotografie, negatywy i slajdy. WBPiCAK gromadzi i udostępnia publikacje związane z regionem, prowadzi m.in. Pracownię Krajoznawczą oraz Pracownię Bibliografii Regionalnej. Dlatego drugim istotnym celem projektu było pozyskanie praw autorskich do blisko 30 publikacji o tematyce regionalnej. W ramach projektu wybrano cztery serie wydawnicze dotyczące Wielkopolski. Nawiązano tym samym porozumienie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie oraz Biblioteką Miejską im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie. Zostały stworzone cyfrowe publikacje, które umożliwiają dostęp wszystkim użytkownikom zainteresowanym tematyką regionu oraz pozwalają zachować je dla przyszłych pokoleń. W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej znalazło się 27 publikacji, a w bibliotece wewnętrznej 8 z następujących serii: Bibliotheca Turcoviana, Ocalić od Zapomnienia, Śrem w Małych Monografiach oraz Puszczykowo Wczoraj i Dziś. Zdigitalizowane książki można przeglądać na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz bezpośredniego dostępu ze strony WBC (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra) czytelnicy WBPiCAK mogą dotrzeć również do zdigitalizowanych publikacji, korzystając z katalogu biblioteki na miejscu lub z katalogu online poprzez rozszerzony dostęp do wersji elektronicznej (http://www.poznan-wbp.sowwwa.pl). Osoby, które nie są czytelnikami WBPiCAK znajdą publikację na stronie WBC i Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC - http://fbc.pionier.net.pl/owoc). Dodatkowo umożliwione będzie korzystanie z publikacji na miejscu, bez pośrednictwa Internetu, w siedzibie biblioteki. Biblioteka wewnętrzna pozwala na przeglądanie zdigitalizowanych pozycji objętych prawami autorskimi w wypożyczalni WBPiCAK przy ul. Prusa 3 oraz w Pracowni Krajoznawczej – ul. Kramarska 32. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. W kolejnych latach zasób zdigitalizowanych tytułów będzie sukcesywnie wzrastał chroniąc wielkopolskie dziedzictwo regionalne. Liczba zakupionego sprzętu: 15 szt. + 5 szt. oprogramowania. W tym: Zakup infrastruktury do digitalizacji ( sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia preferencyjne); Rozbudowa infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja serwerowni

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

9979
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
35
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0.15
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
35
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

27

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7538

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Od początku przyznania dotacji projekt jest promowany na stronie WBPiCAK i portalach społecznościowych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury informacja wraz z logotypami znajduje się w 3 miejscach: na stronie głównej, w zakładce Pracowni Digitalizacji Zbiorów oraz w zakładce Biblioteka w Projektach. Ponadto na naszym profilu Facebook promowane są informacje o projekcie i zdigitalizowanych książkach. W czasopiśmie „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, które jest dostępne w wielkopolskich bibliotekach, a także bibliotece cyfrowej ukazały się dwa artykuły opisujące projekt „Cyfrowa Wielkopolska” oraz program KULTURA +. W wypożyczalni WBPiCAK znajduje się tablica informująca czytelników o możliwości korzystania z Biblioteki Cyfrowej WBPiCAK, realizowanym projekcie i grantodawcy. Na dwóch stanowiskach komputerowych stworzono wygaszacze prezentujące nazwę projektu, jego operatora oraz skany okładek zdigitalizowanych publikacji regionalnych. Dla czytelników przygotowano ulotkę informującą o projekcie, grantodawcy i sposobach przeglądania zbiorów. Informacja o projekcie była przekazywana na naradach dyrektorów bibliotek powiatowych województwa wielkopolskiego, a także w czasie Tygodnia Bibliotek oraz w trakcie wyjazdów instruktorów do bibliotek w Wielkopolsce. Przy każdej zdigitalizowanej pozycji zamieszczonej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej znajduje się opis mówiący o źródle finansowania i programie KULTURA+. Informacja o projekcie została wysłana przez rzecznika prasowego WBPiCAK do mediów lokalnych. Ponadto na stronach internetowych wydawców (tj. bibliotek) pojawią się informacje o projekcie oraz linki do zdigitalizowanych publikacji. W załączeniu na płycie CD przesyłamy skany i przykłady promocji opisanej powyżej.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Bibliotheca Turcoviana

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/459343 zobacz obiekt >>

 2. Ocalić od Zapomnienia

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/459681 zobacz obiekt >>

 3. Śrem w Małych Monografiach

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/459320 zobacz obiekt >>

 4. Puszczykowo Wczoraj i Dziś

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/459327 zobacz obiekt >>