Projekt:

Centralna Biblioteka Judaistyczna. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Budżet: 2814550,80

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

ŻIH zdigitalizował zbiory biblioteczne (kolekcję 500 starych drukków oraz 66 tytułów prasy żydwoskiej, rękopisy Gminy Wiedeńskiej), zespoły archiwalne (dokumenty gmin żydowskich z terenów I Rzeczyspospolitej XVII-XX w. - Halicz, Lublin, Lwów, Poznań, Radom, Skórzec, Tarnopol, Troki, Turbobin, Żółkiew, Żychlin, Włocławek, dokumenty Gminy w Pradze, część kolekcji Gminy Żydowskie Prowincji Śląskiej - gmina gliwicka oraz karty zgonu w warszawskim getcie) uruchomił portal Centralna Biblioteka Judaistyczna, wdrożył oprogramowanie do obsługi procesu digitalizacji, a rchiwizacji i udostępniania dokuemtnów zarchiwalnych i bibliotecznych. Wykonano prace konserwatorskie i wprowadzanie metadanych. Udostępniono bezpłatnie poprzez portal internetowy ponad 22 500 obiektów. Zatrudnieni przy zadaniu pracownicy i współpracownicy ŻIH dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami innych instytucji zainteresowanych działaniami digitalizacyjnymi dlub posiadającymi zbiory z tematyce żydowskiej.  W latach 2012 -2014 ŻIH zdigitalizował i opisać poprzez zestaw metadanych ponad 526 tys. stron dokumentów. 

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

10
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. aparat fotograficzny wraz z osprzętem
 2. Platforma pamięci masowej
 3. przełącznik sieciowy
 4. przełącznik sieciowy
 5. serwer baz danych
 6. serwer baz danych
 7. Skaner (A1)
 8. stacja robocza
 9. stacja robocza
 10. zasilacz awaryjny

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Oprogramowanie do prowadzenia procesu digitalizacji i przechowywania zdigitalizowanych zbiorów

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Dział digitalizacji zbiorów ZIH 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

526130
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
25552
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
27
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
25552
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Centralna Biblioteka Judaistyczna prezentuje w Internecie zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów ŻIH, a także poprzez osadzenie ich w kontekscie historycznym, zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce. Zbiory CBJ obejmują Archiwum Ringelbluma wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zbiory prezentowane w Centralnej Bibliotece Judaistycznej zostały opracowane przez zespół naukowy Instytutu oraz pracownię digitalizacji.    

Pozostałe informacje

38
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Na portalu internetowym Żydowskiego Instytutu Historycznego opublikowano artykuły informujące o przebiegu prac nad budową Centralnej Biblioteki Judaistycznej oraz publikowano zapowiedzi i informacje o uruchomieniu portalu cbj.jhi.pl w mediach społecznościowych.  Dodatkowo informowano o budowie i zawartości CBJ podczas tematycznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Przygotowano elementy komunikacji wizualnej. Szeroką promocję portalu ze względu na zawartość CBJ planujemy rozpocząć w październiku br. Zostanie zorganizowana wówczas konferencja prasowa z udziałem profesorów  i doktorów historii, która stanowić będzie „otwarcie” serwisu dla środowisk naukowych i studentów. Planujemy także prezentację CBJ i dalsze informowanie o serwisie podczas konferencji naukowych, cykl artykułów prasowych w wydawnictwach branżowych oraz rozpowszechnienie informacji poprzez instytucje i organizacje zintegrowane wokół tematyki żydowskiej w Polsce i na świecie.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. „Mosty“ – miesięcznik Ha-Szomer ha-Cair

  http://cbj.jhi.pl/documents/338328/0/ zobacz obiekt >>

 2. Kartoteka ludności żydowskiej Gliwic

  http://cbj.jhi.pl/collections/552807 zobacz obiekt >>