Projekt:

Digitalizacja Akt miasta Koszalina z lat 1555-1973 etap II

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Budżet: 304888,13

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Uzupełniono i zweryfikowano inwentarz archiwalny, które został przygotowane do przesłania do NAC celem podłączenia do systemu ZOSIA. Zostały wykonane podstawowe zabiegi konserwatorskie . Zdigitalizowano 468 obiektów dokumentacji archiwalnej z zespołu "Akta Miasta Koszalina", których łączna ilość wyniosła 108760 skanów oraz 30 skanów kartografików. Całość zdigitalizowanego materiału zajęła 4,4 TG przestrzeni dyskowej. Wykonano prace związane z weryfikacją merytoryczną i techniczną wykonanych skanów. Powstałe pliki zostały zapisane na taśmach magnetycznych Biblioteki Taśmowej wykorzystywanej w AP w Koszalinie do przechowywania zdigitalizowanych materiałów oraz przygotowane do przekazania do NAC. We wszystkich wymienionych pracach wzięło udział 8 osób. Liczba zakupionego sprzętu: 6 szt. + 1 szt. oprogramowania. W tym: Została doposażona 1 pracownia digit. zakup skanera wraz z oprogramowaniem i komputerem; Dwa komplety skanerów przelotowych wraz z komputerem w celu digitalizacji dokumentacji luźnej;

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

121524
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1856
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4,4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1856
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1856

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

121524

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search?q=archiwum+pa%C5%84stwowe+w+koszalinie

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania