Projekt:

Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia SeMaFor cz. I. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

29 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Filmoteka Narodowa

Budżet: 1477403,85

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

1. Digitalizacja 20 filmów krótkometrażowych z kolekcji Studia Se-Ma-For autorstwa Z.Rybczyńskiego, P. Dumały, J. Majewskiego i in. a. konserwacja i digitalizacja w wysokich rozdzielczościach (4K, DPX ) b. rekonstrukcja cyfrowa (również materiałów wcześniej digitalizowanych w ramach projektu) c. opracowanie merytoryczne zasobu oraz wprowadzenie do bazy filmów Studia Se-Ma-For – faza I 2. Poszerzenie zakresu informacji o zasobach i możliwości ich prezentacji w sieci a. opracowanie i wprowadzenie metadanych o materiałach filmowych i okołofilmowych b. przygotowanie wersji dystrybucyjnych materiałów audiowizualnych c. kontynuacja opracowania informacji dla klientów 3. Mapowanie i rozwój funkcjonalności archiwum Repozytorium a. dalsza migracja zbiorów z dawnych baz oraz rozproszonych arkuszy Excel do RC b. rozbudowa interfejsu graficznego do obsługi poszczególnych rodzajów zbiorów Filmoteki c. automatyzacja procesu wypożyczeń materiałów filmowych analogowych i cyfrowych 4. Rozwój infrastruktury systemu Repozytorium a. rozbudowa systemu i oprogramowania o funkcjonalności kluczowe dla bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia technicznego b. połączenie systemu produkcyjnego z archiwalnym w celu automatyzacji procesów. 5. Rozwój infrastruktury konserwatorskiej Filmoteki, Archiwum w Łodzi Wniosek nr: 48561/14/A3 złożony dnia: 20150730 a. zakup stołu przeglądowego na potrzeby konserwacji i przygotowania do digitalizacji materiałów filmowych 6. Podtrzymanie jakości emisji materiałów, opieka nad infrastrukturą sieciową i łączem internetowym. Liczba zakupionego sprzętu: 4 szt. + 6 szt. oprogramowania. Doposażono 2 pracownie digitalizacyjne. Zakup oprogramowania dla archiwum i serwisów internetowych, mapowanie i eksport zbiorów z baz Filmoteki do Repozytorium, rozbudowa systemu (programy i systemy informatyczne). [2014] Zakup stołu przeglądowego dla archiwum FM oddział w Łodzi. [2014] Zakup infrastruktury do masowego przechowywania danych cyfrowych i emisji materiałów audiowizualnych w internecie (serwery, maiecierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych, akcesoria [2015] zakup oprogramowania dla archiwum i serwisów internetowych, mapowanie i eksport zbiorów z baz Filmoteki do Repozytorium, rozbudowa systemu (programy i systemy informatyczne) [2015]. Liczba partnerów zaangażowanych w realizację zadania: 5.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

428858
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
31
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
20
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

520

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

321643

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Pozostałe informacje

Opis działań promocyjnych:

Wybrane działania promocyjne: 1. FM prowadzi stronę www.repozytorium.fn.org.pl. W tym roku rozpoczęliśmy publikację archiwalnych zwiastunów polskich filmów fabularnych oraz publikację fragmentów powojennych filmów fabularnych. Wszystkie materiały filmowe prezentujemy wraz z opisem, streszczeniem, głosami prasy i komentarzami ekspertów. 2. Prowadzone są działania promocyjne w mediach społecznościowych - Facebook, twitter, Pinterest, Google Plus. 3. FM współpracuje z Google Cultural Institute.