Projekt:

CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 października 2014 - 14 października 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Budżet: 322500,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

CYRYL jest projektem wieloletnim obejmującym inwestycje, selekcję, digitalizację, archiwizację i udostępnianie materiałów związanych z historią i dorobkiem kulturowym Poznania gromadzonych w poznańskich instytucjach w celu zachowania od utraty, wytworzenia cyfrowych kopii archiwaliów analogowych i zwiększenie doń dostępu w celach dydaktycznych, edukacyjnych, promocji kultury i lokalnej tradycji. CYRYL jest projektem konsorcyjnym. Jego partnerami są 22 instytucje: muzea, biblioteki, centra kultury, teatry, galerie, szkoły, uczelnie, archiwa, towarzystwa, miejski konserwator zabytków, Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznania, Międzynarodowe Targi Poznańskie; lista partnerów jest otwarta i sukcesywnie w miarę rozwoju projektu powiększana. Lider projektu, Wydawnictwo Miejskie Posnania, digitalizuje, tworzy metadane, archiwizuje w repozytorium i udostępnia na portalu www.cyryl.poznan.pl materiały archiwalne własne i instytucji partnerskich. Zadaniem portalu jest upowszechnianie zgromadzonego zasobu wsród wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych oraz jego atrakcyjna prezentacja. W bazie i na portalu znajdują się: starodruki, mapy, plany, książki, fotografie, negatywy, plakaty, druki ulotne, afisze, pocztówki, dokumenty urzędowe, korespondencja, kompletne spuścizny poznańskiej profesury, rysunki, filmy i prezentacje multimedialne zabytków ruchomych. Projekt pozwala na zebranie rozproszonego materiału archiwalnego, ocalenie go od utraty oraz umożliwia ocenę stanu, zawartości i inwentaryzację lokalnego zasobu najcenniejszych archiwaliów do dziejów Poznania.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

15
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 2. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 3. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 4. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 5. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 6. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 7. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 8. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 9. dysk HDD do rozbudowy pamięci masowej
 10. dysk zewnętrzny HDD 2TB
 11. dysk zewnętrzny HDD 2TB
 12. dysk zewnętrzny HDD 2TB
 13. dysk zewnętrzny HDD 2TB
 14. dysk zewnętrzny HDD 2TB
 15. dysk zewnętrzny HDD 2TB

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

20152
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
15202
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5650560
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
81
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
65:40:00
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
3,5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
10873
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

5670595

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

5670595

Pozostałe informacje

21
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
22
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Archiwum Państwowe w Poznaniu
 2. Biblioteka Raczyńskich
 3. Centrum Kultury Zamek
 4. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
 5. Filharmonia Poznańska
 6. Galeria Miejska Arsenał
 7. Międzynarodowe Targi Poznańskie
 8. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 9. Polski Teatr Tańca
 10. Teatr Animacji w Poznaniu
 11. Teatr Muzyczny w Poznaniu
 12. Teatr Polski w Poznaniu
 13. Teatr Ósmego Dnia
 14. Teatr Wielki w Poznaniu
 15. Teatr Nowy w Poznaniu
 16. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
 17. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu
 18. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 19. Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
 20. Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 21. Miejskie Konserwator Zabytków w Poznaniu
 22. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Opis działań promocyjnych:

CYRYL cyklicznie pojawia się mediach, za każdym razem, kiedy zamieszczona zostaje większa partia materiałów archiwalnych. Koordynator projektu udziela wywiadów w Radiu Merkury i Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK). Informacje o projekcie ukazują sie w lokalnych gazetach, przede wszystkim w poznańskiej "Gazecie Wyborczej", która jest patronem medialnym CYRYLA. Na stronie internetowej gazety regularnie zamieszczany jest fotoreportaż z nowych kolekcji prezentowanych na portalu z linkiem do strony internetowej CYRYLA. CYRYL ma stałą rubrykę prowadzoną przez koordynatora projektu w "Miesięczniku Aglomeracji Poznań", bezpłatnej gazecie miejskiej kolportowanej w 200 tys. egzemplarzy w całym mieście, oraz w miesięczniku IKS Poznańskim Informatorze Kulturalnym, Sportowym i Turystycznym. Na portalu www.kultura.poznań.pl znajduje sie zakładka z informacjami o nowościach w CYRYLU. Ważnym narzędziem promocyjnym jest dla CYRYLA profil na Facebooku, który polubiło już ponad 2300 użytkowników.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Kolekcja fotografii Zbigniewa Zielonackiego

  http://cyryl.poznan.pl/katalog.php?id_grupy_kolekcji=542&reset=1&baza=kolekcje zobacz obiekt >>

 2. Plan Poznania i okolic z 1907 roku

  http://cyryl.poznan.pl/katalog.php?reset=1&baza=obiekty&sygnatura=CYRYL_15_0_1_2_0015 zobacz obiekt >>

 3. Kukły ze spektaklu "Słowik" Józefa Ratajczaka według baśni Jana Ch. Andersena

  http://cyryl.poznan.pl/katalog.php?id_kolekcji_ob=431&reset=1&baza=obiekty zobacz obiekt >>

 4. Zdjęcie lotnicze Zamku Cesarskiego 1940 r.

  http://cyryl.poznan.pl/katalog.php?reset=1&baza=obiekty&sygnatura=CYRYL_21_0_0013 zobacz obiekt >>