Projekt:

Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki cz. 4

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Budżet: 482061,00

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zadanie objęło digitalizację 700 prac z Kolekcji sztuki XX i XXI w. Doświadczenia w pracy z tym zbiorem zdobywane od 2013 roku potwierdziła, że praca z dziełami zróżnicowanymi pod względem technik, tworzyw, faktur, gabarytów jest znacznie trudniejsza niż było to w wypadku wcześniej zdigitalizowanej kolekcji sztuki dawnej, co miało wpływ na szacowanie liczby obiektów możliwych do zdigitalizowania w okresie trwania projektu. Wyzwaniem była dodatkowo konieczność regulowania kwestii materialnego prawa autorskiego i pozyskiwania zgód na prezentację prac w Internecie. Działania zmierzające do uregulowania kwestii tych praw były realizowane także w ramach niniejszego zadania. Dodatkowo opisy wprowadzane do bazy danych w tym wypadku wymagały głębszego zastanowienia się, a samo słownictwo prowokowało  liczne dyskusje w skutek czego zadania te były o wiele bardziej czasochłonne i wymagały zaangażowania w nie większego zespołu, aby wprowadzane dane miały wysoką jakoś merytoryczną. Głównym celem wszystkich tych działań była prezentacja i ułatwienie dostępu do zasobów dzieł sztuki współczesnej o wyjątkowym znaczeniu w skali kraju dzięki rozwojowi narzędzi, zrealizowanych do tej pory tj. strony internetowej, katalogu zbiorów online oraz mobilnej aplikacji służących do popularyzacji zbiorów.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

16
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. 1 dysk 1T SATA
 2. 1 dysk 1T SATA
 3. 1 dysk 1T SATA
 4. 1 dysk 600g SAS
 5. 1 dysk 600g SAS
 6. dysk przenośny WD MyPassport Ultra 2 TB
 7. dyski przenośne WD MyPassport Ultra 2 TB
 8. kolumna reprodukcyjna KAISER
 9. Obiektyw Canon EF 70 – 200 mm
 10. Płyta podświetlana LED Kaiser 2452 z podziałką
 11. podstawa do fotografowania KAISER
 12. Podstawa do fotografowania książek Kaiser 5904
 13. Poziomica Kaiser 6387
 14. Stolik pod płytę Kaiser 5508 dla systemu statywów R1
 15. Tło fotograficzne, kartonowe The BD Company
 16. Uchwyt ścienny Kaiser 5624 dla kolumny RD

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

700
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
700
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.25
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
700
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

700

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

700

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania zostały zamieszczone na obecnej stronie internetowej informacje o tym, że MS realizauje projekt dofinansowany z programu Kultura +. Na stronie zamieszczone zostały także  logotypy MKiDN, operatora oraz programu. Katalog zbiorów MS promowano w mediach społecznościowych. Zrealizowano mobilną wersję strony internetowej. W ramach zadania wydano i dystrybuowano ulotkę promująca efekty projektu.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Kazimierz dolny n. Wisłą widok na farę i zamek

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/55727 zobacz obiekt >>

 2. Karuzela

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/55436 zobacz obiekt >>