Projekt:

Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego cz. 3

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Budżet: 852495,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Digitalizacja i skatalogowanie 1500 obiektów z Kolekcji sztuki XX i XXI w. Digitalizację 100 katalogów wystaw Muzeum Sztuki Celem zadania jest prezentacja szerokiej publiczności w formie cyfrowej wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej, reprezentujących ważniejsze nurty, kierunki i tendencje artystyczne XX i początków XXI w. Wielość form wyrazu, różnorodność technik, złożoność obiektów sztuki najnowszej pociąga za sobą konieczność indywidualnego podejścia do każdej z prac i stawia przed muzeum niebagatelne wyzwanie szukania nowych, adekwatnych form prezentacji i popularyzowania. Dla lepszego zrozumienia prezentowanych dzieł przez odbiorców chcemy udostępnić szereg publikacji, które będą stanowić uzupełnienie cyfrowego obrazu. Tym samym, zapewnimy wirtualny dostęp do zbiorów muzealnej biblioteki, będące niezgłębionym źródłem wiedzy o sztuce. Wszystkie materiały cyfrowe wytworzone wcześniej i obecnie chcemy zaprezentować w nowoczesny sposób dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym i technicznym w tym mobilnym.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

5
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. akcesoria fotograficzne
 2. akcesoria komputerowe
 3. dyski WD4000F9YZ
 4. głowica Gigapan Epic 100 do aparatu fotograficznego
 5. serwer plików NAS QNAP TS469RP

3
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. oprogramowanie graficzne
 2. oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne
 3. Yosemite Serwer Backup Unlimited

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

100
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
100
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1503
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1500
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1.32
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1500
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1202

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1202

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania zamieszczono na stronie internetowej Muzeum informacje na temat realizacji projektu dofinansowanego z PW Kultura+. Projekt został opatrzony logotypami: MKiDN, NInA i KULTURA+. Informacje dotyczące projektu oraz digitalizowanych dzieł były promowane w mediach społecznościowych oraz w newsletterze (5 tys. odbiorców). 

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Ogród zoologiczny

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/54103 zobacz obiekt >>

 2. Z okolic Łodzi

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/55051 zobacz obiekt >>