Projekt:

Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego cz. 2

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Budżet: 511928,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

1. Rozbudowa istniejącej infrastruktury do digitalizacji – doposażenie pracowni digitalizacyjnej w sprzęt komputerowy i fotograficzny oraz nośniki pamięci i akcesoria. 2. Digitalizacja zbiorów: a. digitalizacja zbiorów Rzemiosła artystycznego – 1000 obiektów; b. digitalizacja części Kolekcji sztuki XX i XXI w. 500 obiektów; d. wprowadzanie metadanych do systemów informatycznych; e. udostępnienie wizerunków i metadanych w Internecie. 3. Digitalizacja przedmiotowego katalogu kartkowego skanowanie i udostępnianie w internecie.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

4
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. 2 zestawy komputerowe Dell Optiplex 7010
 2. dyski do macierzy DELL MD3200
 3. zestaw fotograficzny Canon 5D mark III
 4. zestaw teł i wyposażenia studyjnego Fomei

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

1500
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1500
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1125

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

11
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania zostały zamieszczone na  stronie internetowej informacje o tym, że muzeum realizuje projekt dofinsowany z programu Kultura +. Na stronie zamieszczone zostały także logotypy: MKiDN, operatotra oraz programu. Katalog zbiorów muzeum i komputerowy katalog kartkowy promowano w meduach społecznościowych.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Zaklinacz wężów

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/51485 zobacz obiekt >>

 2. Patera kryształowo z okuciem srebrnym z motywem lilii wodnych

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/50625 zobacz obiekt >>