Projekt:

Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego cz. 1

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2012

Okres zawarcia umowy:

14 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Budżet: 898940,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zadaniem projektu było stworzenie infrastruktury technicznej i informatycznej do kompleksowej cyfryzacji i długoterminowego zabezpieczenia i udostępniania wiedzy o zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi oraz digitalizacja pierwszej części zbiorów - kolekcji Sztuki Dawnej, a także katalogu biblioteki muzeum, która jest jedną z najstarszych w Polsce specjalistycznych bibliotek poświęconych sztuce. Digitalizacja zbiorów sztuki i tworzenie ich inwentarza elektronicznego umożliwiła udostępnienie zbiorów w Internecie, co pozwoliło na osiągnięcie celów projektu związanych z zwiększeniem uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i miejskowiejskich. Elementem projektu było także digitalizacja kartkowego katalogu bibliotecznego i uruchomienie opac www umożliwiającego prezentację katalogu elektronicznego w Internecie co pozwoliło na łatwiejszy dostęp do zbiorów biblioteki. Po zdigitalizowaniu zbiory muzeum mogą stać się także - w wymiarze lokalnym i globalnym - siłą napędową sieci wymiany kulturalnej. Opracowany materiał jest także bogatym źródłem materiałów wyjściowych do wykorzystania w usługach i produktach o wartości dodanej w sektorach takich jak turystyka i edukacja.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

10
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. 2 komputery stacjonarne Dell Optiplex 790
 2. 2 laptopy Dell Vostro 3550
 3. 5 biurek i krzeseł 2 szafy
 4. macierz DELL MD3200
 5. serwery Dell R310
 6. skaner dziełowy Cruse CS 110A SL300
 7. sprzęt do zarządzania kolorem XRite Pro Basic
 8. światłomierze
 9. zestaw fotograficzny z średnioformatową lustrzanką cyfrową Pentax 645D
 10. zestaw oświetleniowy

4
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. inwentarz elektroniczny muzealiów
 2. opac www
 3. Pentagaleria
 4. program do obsługi komputerowego katalogu kartkowego

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. Digitalizacja 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

1660
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1660
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.46
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1660
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1411

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

11
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania zostały zamieszczone informacje o realizacji projektu z programu Kultura +. Na stronie zamieszczone zostały także logotypy: MKiDN, operatotra oraz programu. Zakupione sprzęty oznaczone zostały specjalnymi nalepkami informującymi o projekcie. Na zakończenie projektu została wysłana do mediów informacja prezentująca efekty pracy pracowni i zachęcająca również, do korzystania z możliwości przegladania zbiorów oraz katalogu bibliotecznego na stronie muzeum.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Powitanie stepu

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/16423 zobacz obiekt >>

 2. Oficer na koniu

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/8691 zobacz obiekt >>