Projekt:

Cyfrowe Regionalia - Wielkopolska

Informacje ogólne

Okres realizacji:

8 sierpnia 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Budżet: 147230,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w 2012 r. zrealizowała projekt „Cyfrowe Regionalia – Wielkopolska”, którego operatorem był Narodowy Instytut Audiowizualny. Zadanie dofinansowano ze środków  „Wieloletniego Programu Rządowego – KULTURA + Digitalizacja” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu „Cyfrowe Regionalia – Wielkopolska” doposażona została istniejąca pracownia digitalizacji. Zakupiony został skaner A3, drukarka A3, statyw kolumnowy wraz z oświetleniem, aparat cyfrowy (lustrzanka), macierz dyskowa, serwer, stacja obróbki grafiki oraz 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. Ponadto pozyskane zostały prawa autorskie do blisko 50 publikacji wydanych przez WBPiCAK o tematyce regionalnej, które następnie po zdigitalizowaniu znajdą się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz bezpośredniego dostępu ze strony Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC - http://www.wbc.poznan.pl/dlibra) czytelnicy WBPiCAK mogą dotrzeć również do zdigitalizowanych publikacji, korzystając z katalogu biblioteki na miejscu lub z katalogu online poprzez rozszerzony dostęp do wersji elektronicznej (http://www.poznan-wbp.sowwwa.pl). Osoby, które nie są czytelnikami WBPiCAK znajdą publikację na stronie WBC i Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC - http://fbc.pionier.net.pl/owoc). Dodatkowo umożliwimy użytkownikom korzystanie z publikacji na miejscu, bez pośrednictwa Internetu w siedzibie biblioteki. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu została uruchomiona platforma oraz 2 stanowiska komputerowe. Platforma pozwoli na przeglądanie zdigitalizowanych pozycji objętych prawami autorskimi w wypożyczalni WBPiCAK.  W kolejnych latach zasób digitalizowanych tytułów będzie sukcesywnie wzrastał chroniąc wielkopolskie dziedzictwo regionalne. Została doposażona 1 pracownia digitalizacyjna. Zakupiono 30 szt. sprzętu + 7 szt. oprogramowania. Rozbudowano infrastrukturę techniczną pracowni.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

13255
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
61
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0.2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
61
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

9941

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Od początku przyznania dotacji projekt jest promowany na stronie WBPiCAK i portalach społecznościowych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury informacja wraz z logotypami znajduje się w 3 miejscach: na stronie głównej, w zakładce Pracowni Digitalizacji Zbiorów oraz w zakładce Promocji czytelnictwa w Projektach. Ponadto na naszym profilu Facebook promowane są informacje o projekcie i zdigitalizowanych książkach. Ukazało się 17 postów. W czasopiśmie „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, które jest dostępne w wielkopolskich bibliotekach, a także bibliotece cyfrowej ukazał się artykuł opisujący projekt „Cyfrowe Regionalia – Wielkopolska”. W wypożyczalni WBPiCAK znajduje się tablica informująca czytelników o możliwości korzystania z wewnętrznej platformy, realizowanym projekcie i grantodawcy. Na dwóch stanowiskach komputerowych stworzono wygaszacze prezentujące nazwę projektu, jego operatora oraz skany okładek zdigitalizowanych publikacji regionalnych. Dla czytelników przygotowano ulotkę informującą o projekcie, grantodawcy i sposobach przeglądania zbiorów. Informacja o projekcie została przekazana na naradzie dyrektorów bibliotek powiatowych województwa wielkopolskiego 10.12.2012 r. w której wzięło udział 29 osób. Przy każdej zdigitalizowanej pozycji zamieszczonej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej znajduje się opis mówiący o źródle finansowania i programie KULTURA+. Informacja o projekcie została wysłana przez rzecznika prasowego WBPiCAK do mediów lokalnych. W załączeniu na płycie CD przesyłamy skany i przykłady promocji opisanej powyżej.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297424 zobacz obiekt >>

 2. Barokowe kościoły Wielkopolski

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297422 zobacz obiekt >>

 3. Biblioteka "Kroniki Wielkopolski"

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/296560 zobacz obiekt >>

 4. Drewniane kościoły w Wielkopolsce

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297421 zobacz obiekt >>

 5. Gotyckie Kościoły w Wielkopolsce

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297419 zobacz obiekt >>

 6. Muzea i zabytki Wielkopolski

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/296636 zobacz obiekt >>

 7. Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297098 zobacz obiekt >>

 8. Wielkopolskie ratusze

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297417 zobacz obiekt >>

 9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: Fotografia w latach 1999-2011

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297085 zobacz obiekt >>

 10. Zabytkowe klasztory w Wielkopolsce

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297403 zobacz obiekt >>

 11. Zwiedzamy Wielkopolskę

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/297742 zobacz obiekt >>