Projekt:

Digitalizacja zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 grudnia 2013 - 30 listopada 2014

Okres zawarcia umowy:

2 grudnia 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Budżet: 462164,58

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja oraz udostępnienie zbioru porcelany śląskiej zgromadzonego w Muzeum. Zgodnie z podstawowymi zadaniami muzeum, którymi są zabezpieczenie i prezentacja zbiorów, istotnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było stworzenie dokumentacji kolekcji odpowiadającej obecnym wymogom dokumentacyjnym. Dotychczasowa, tradycyjna, była niepełna, wymagała weryfikacji, nie posiadała właściwej dokumentacji fotograficznej. Stworzenie elektronicznych kart pozwala na przeprowadzenie badań naukowych oraz kwerend dotyczących kolekcji śląskiej porcelany, co zapewnia rzetelność i wiarygodność zawartych w kartach informacji. W ramach zadania, przy użyciu zaawansowanych technologii cyfrowych, powstała także dokumentacja fotograficzna kolekcji. Konsekwencją działań cyfryzacyjnych jest prezentacja kolekcji w postaci cyfrowego muzeum dostępnego na stronie internetowej instytucji. Oprócz wizerunków cyfrowych eksponatów znajdują się tam również podstawowe informacje na temat zabytkui jego kontekstu historycznego i artystycznego. W ramach zadania stoworona została pracownia dogitalizacyjna z niezbędnym wyposażeniem oraz serwerownia. Zakupiono 45 szt. sprzętu: sprzęt oświetleniowy, wyposażenie studia fot., serwerownia, sprzęt komp. Musnet i Navigart, Wynajem szybkich łącz int.,  Zakupiono 5 szt. oprogramowania.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacyjna Muzeum Porcelany w Wałbrzychu 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

4190
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1130
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
95
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1150
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

3143

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

3143

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Odbyła się konferencja prasowa.