Projekt:

Digitalizacja akt stanu cywilnego w AP w Opolu

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 września 2014 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Opolu

Budżet: 558240,00

Rodzaj projektu:

  Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem projektu było wdrożenie planowej digitalizacji zgodnej ze strategią i misją archiwów państwowych; w oparciu o własną pracownię digitalizacji i repozytorium cyfrowe stworzone dzięki uzyskanym z programu środkom. Podjęte działania pozwoliły na długotrwałe zabezpieczenie dóbr kultury oraz ich udostępnienie w rozległych sieciach komputerowych oraz pracowni naukowej archiwum. W pierwszym etapie digitalizacji poddawane są  akta o szczególnej wartości naukowej i historycznej, a jednocześnie najczęściej udostępniane ze względu na duże zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników. Kopie wzorcowe będą zabezpieczone poprzez przekazanie do Centralnego Repozytorium Cyfrowego (NAC), zaś kopie robocze i wysokiej jakości kopie użytkowe umieszczone zostaną na dyskach macierzy podręcznego repozytorium cyfrowego, dzięki czemu będą udostępniane w pracowni naukowej oraz wykorzystane do celów wystawienniczych i popularyzatorskich.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

31
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. biblioteka taśmowa ETERNUS LT40 S2
 2. dysk zewnętrzny Samsung D3 Station 3,5", 2 TB
 3. dysk zewnętrzny Samsung D3 Station 3,5", 2 TB
 4. dysk zewnętrzny Samsung D3 Station 3,5", 2 TB
 5. dysk zewnętrzny Samsung D3 Station 3,5", 2 TB
 6. firewall FortiGate-100D
 7. Fujitsu FC Switch B300 8P FC8G
 8. kalibrator EIZO EasyPix 3
 9. kalibrator EIZO EasyPix 3
 10. macierz Fujitsu Eternus DX100 S3 3.5" CE
 11. monitor Acer LED V196Wlb do udostępniania skanów
 12. monitor Acer LED V196Wlb do udostępniania skanów
 13. monitor EIZO CX-241CN)
 14. monitor EIZO CX-241CN)
 15. Monitor LCD DELL do skanera Metis Eds Alpha
 16. przełącznik sieciowy Cisco SRW2024-K9-EU
 17. przełącznik sieciowy Cisco SRW2024-K9-EU
 18. serwer (Fujitsu PY RX350S8 LFF
 19. skaner Metis Eds Alpha
 20. skaner Zeutschel OS 12002 Advanced
 21. szafa RACK 19"
 22. taśma Imation LTO6 Ultrimum 6
 23. taśma Imation LTO6 Ultrimum 6
 24. UPS APC Smart X 220VA Rack/Tower LCD 230V
 25. UPS Ever DUO II
 26. UPS Ever DUO II
 27. wbudowana jednostka sterująca DELL VOSTRO V3900 I5 do skanera Metis Eds Alpha
 28. zestaw komputerowy ALFA i54460W8P1000 do udostępniania skanów
 29. zestaw komputerowy ALFA i54460W8P1000 do udostępniania skanów
 30. zestaw komputerowy do kontroli jakości
 31. zestaw komputerowy do obsługi skanera

11
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Oprogramowanie EDS (by Metis)
 2. Oprogramowanie EIZO EasyPix3
 3. Oprogramowanie EIZO EasyPix3
 4. Oprogramowanie Omniscan 12 + Imaging Kit
 5. System dyskowy NAS ETERNUS LT40 S2
 6. Windows 2012R2
 7. Windows 7 Professional
 8. Windows 7 Professional
 9. Windows 8 OEM
 10. Windows 8.1 OEM
 11. Windows 8.1 OEM

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia digitalizacji Archiwum Państwowego w Opolu 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

40900
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
692
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

40900

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

40900

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

9
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania