Projekt:

Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbiorów WBP Opole. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu

Budżet: 140004,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zadanie przewiduje opracowanie materiału oraz digitalizację kolekcji cennych zbiorów należących do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Będzie wśród nich 15 starodruków z XVII i XVIII w., pochodzący z lat 1785-1927, duży zbiór akt kościelnych ewangelickiej parafii w Biskupicach i katolickiej w Boroszowie oraz zbiory regionalne XIX i XX wieczne w postaci czasopism i monografii miast i miasteczek. Część wytypowanego wcześniej do digitalizacji materiału nie udało się przeskanować na posiadanym sprzęcie ze względu na niewielki kąt, do którego się otwierają książki. Stąd planowany jest zakup skanera typu V-kołyska umożliwiającego digitalizację tych egzemplarzy, a także niepalnej skrzyni do transportu cennych zbiorów z Rogowa Opolskiego, skąd przywożone są do Pracowni Digitalizacji w Opolu. Zadanie zakłada również możliwość digitalizacji zabytkowych materiałów bibliotecznych instytucji, które przystąpią do konsorcjum digitalizacyjnego (zbiory klasztorów, parafii, muzeów, bibliotek, osób prywatnych). Większość przeskanowanych materiałów zostanie później udostępniona na stronach Opolskiej Biblioteki Cyfrowej i Europeany. Została doposażona pracownia digitalizacyjna. Zakupiono 4 szt. sprzętu + 2 szt. oprogramowania, w tym: Zakup skanera typu V - kołyska z zestawem komputerowym; Zakup niepalnej skrzyni do transportu cennych zbiorów; Zakup nośników do przesłania danych do Centrum Kompetencji.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

40736
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
261
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2.66
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
527
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

40736

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

40736

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Infiormacja o realizacji projektu pt. "Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbioru WBP Opole i dofinansowaniu realizacji ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Kultura+ zostały zamieszczone i są dostępne na stronach www Biblioteki - www.wbp.opole.pl w zakładce Projekty oraz Opolskiej Bibliotece Cyfrowej - www.obc.opole.pl. Informacja w lokalnej prasie została zamieszczona w wakacyjnym wydaniu lokalnego dziennika - Nowej Trybuny Opolskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r.