Projekt:

Wirtualne Oblicze Kultur

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2013 - 30 listopada 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Budżet: 132298,79

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem projektu Wirtualne Oblicze Kultur (WOK) było stworzenie pracowni digitalizacyjnej oraz rozpoczęcie na szeroką skalę cyfryzacji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pogranicza polsko–czeskiego, będących w posiadaniu różnych instytucji, wraz z udostępnianiem ich cyfrowych kopii w Internecie. Muzeum, jako inicjator projektu, sukcesywnie zaprasza do udziału w nim muzea oraz inne instytucje kultury. Wierzymy, że marka jaką wspólnie budujemy stanie się znakiem rozpoznawczym polsko–czeskiego pogranicza, a WOK będzie jedynym projektem w Europie, który przybliży fenomen wielokulturowości terenów śląskomorawskich, wpisując się tym samym w nurt najnowszych, interdyscyplinarnych badań nad kulturą tych ziem. Jako pierwsze poddano digitalizacji unikatowe wzorniki produktów tekstylnych przechowywane m.in. w Centrum Tradycji Tkackich. Obecnie w naszym regionie nie ma profesjonalnej pracowni digitalizacyjnej, za pośrednictwem której lokalne instytucje mogłyby systematycznie realizować proces cyfryzacji swych zbiorów. Ponadto różnorodne i nietypowe eksponaty, którymi dysponujemy niejednokrotnie wymagają szczególnej ostrożności, nie tylko podczas samego procesu digitalizacji, lecz także transportu do i z zewnętrznej pracowni. Wobec tego konieczne jest utworzenie pracowni na miejscu, która pozwoli na sukcesywną realizację przyjętej strategii muzeum, a także umożliwi innym poprzez przystąpienie do projektu WOK digitalizację i prezentację w sieci ich zbiorów .

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

9
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Infokioski
 2. Macierz dyskowa i dyski twarde - zestaw
 3. Router
 4. Skaner szczelinowy A0
 5. Switch
 6. Szafa serwerowa
 7. UPS
 8. Zestaw fotograficzny
 9. Zestaw komputerowy

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. PiLab

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Wirtualne Oblicze Kultur 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

7029
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2650
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

5272

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Městské muzeum v Krnově
 2. Ostravské muzeum
 3. Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 4. Muzeum Regionalne w Głogówku
 5. Muzeum Powiatowe w Nysie

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania została wykonana poprzez realizację następujących punktów: Zaprojektowanie, druk i rozpowszechnianie m.in. ulotek, zaproszeń oraz plakatów promujących portal wok4u.eu i zadanie Wirtualne Oblicze Kultur. Zorganizowanie otwartego spotkania 21 listopada 2014 r. w Arsenale przy ul. Bolesława Chrobrego 5, na którym promowano portal wok4u.eu powstały w ramach zadania Wirtualne Oblicze Kultur. Promocja wirtualnego muzeum pogranicza polsko-czeskiego na stronie muzeum i portalach społecznościowych. Zainstalowanie infokiosków umożliwiających łatwe i obrazowe propagowanie wortalu wśród odwiedzających muzeum. Zachęcanie mediów do reklamowania wirtualnego muzeum wok4u.eu; relacje o przedsięwzięciu pojawiły się m.in. w Radiu Opole, Nowej Trybunie Opolskiej, Tygodniku Prudnickim, Gazecie Prudnik 24, Radiu Nysa, portalu www.prudnicka.pl. Wysyłka wiadomości elektronicznych zachęcających do odwiedzenia cyfrowego muzeum do ponad ćwierć tysiąca instytucji i osób prywatnych. Zaproszono do projektu WOK muzea z obszaru Śląska.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Wzorniki tekstylne z prudnickiej fabryki FROTEX

  http://wok4u.eu/wok4u-eksponaty-kategoria-7-wzorniki_tekstylne_frotex.html zobacz obiekt >>

 2. Wzorniki tektylne z przedwojennej prudnickiej fabryki S. Fränkel Fabrik

  http://wok4u.eu/wok4u-eksponaty-kategoria-1-wzorniki_tektylne_s._fr%C3%A4nkel_fabrik.html zobacz obiekt >>

 3. Obiekty z działu Architektura i kartografia

  http://wok4u.eu/wok4u-eksponaty-kategoria-12-architektura_i_kartografia.html zobacz obiekt >>

 4. Obiekty z działu Dom i garderoba

  http://wok4u.eu/wok4u-eksponaty-kategoria-2-dom_garderoba.html zobacz obiekt >>