Projekt:

Tworzenie infrastruktury technicznej do Digitalizacji zbiorów - etap II

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 30 czerwca 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Zamek Królewski w Warszawie ­- Muzeum

Budżet: 1239844,85

Rodzaj projektu:

  Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt TWORZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO DIGITALIZACJI ZBIORÓW – etap II – realizowany w terminie 2 sierpnia 2013 r. -  20 czerwca 2014 r. W etapie II projektu „Digitalizacja zbiorów” w ramach WPR Kultura+ związanych z doposażeniem pracowni digitalizacji i publikacją materiału cyfrowego zostały wykonane następujące zadania: 1/ Zakupiony zgodnie z założeniami i uruchomiony sprzęt do digitalizacji muzealiów w pracowni fotograficznej, rozbudowana infrastruktura techniczna, zarówno o sprzęt średnioformatowy, małoobrazkowy, jak i oświetleniowy przewidziany do pracy studyjnej jaki i na ekspozycji Zamku. 2/ Wykonana została digitalizacja zbiorów archiwalnych dzięki zakupowi kolejnych dwóch stanowisk skanujących, oraz jednemu stanowisku skanera wielkoformatowego A2. 3/ Uruchomione i realizowane procedury udostępnienia zasobów cyfrowych obejmujących prace nad własną witryną zasobów cyfrowych do powszechnego użytku poprzez popularne przeglądarki www wg. najnowszych standardów technologicznych. 4/ Zakup i wdrożenie infrastruktury do prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania generowanych kolejnych partii danych cyfrowych powstałych w zobowiązaniach realizowanych zadań. Rozbudowana wg założeń projektu została baza sprzętowa powstała w ramach I etapu Kultura+ 2012/2013, zwiększeniu uległa przestrzeń składowania danych cyfrowych oraz zakupione technologiczne zaplecze mogące zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu propagującego cyfrowy materiał na płaszczyźnie intranet/Internet. Szczegółowe zadania: zakup instalacja i wdrożenie serwera zapasowego kontrolera domeny AD wraz z oprogramowaniem, zakup i instalacja przełącznik sieciowego warstwy L3 w celu uruchomienia stosu sprzętowego, rozbudowa istniejącej macierzy o dodatkowy kontroler w celu zabezpieczania dostępności danych oraz dodatkowych dysków w celu zwiększenia jej pojemości, zakup, instalacja i wdrożenie rozszerzenia modułu macierzy dyskowej i zwiększenie miejsca na generowane dane cyfrowe o minimum 20TB (realizacja III kw. 2014 r.), zakup, instalacja i wdrożenie rozszerzenia modułu biblioteki taśmowej 9U wyposażonej w 2 napędy LTO5, 20 taśm typu LTO5 RW + 20 taśm typu LTO5 WARM. 5/ Wygenerowana i zabezpieczona została partia materiału cyfrowego w ramach etapu II WPR Kultura+ 2013/2014 osiągnęła wartość 15TB.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

2
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Stanowiska komputerowe
 2. Wielkoformatowy skaner formatu A2 wraz z drukarką

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Oprogramowanie do skanera wielkoformatowego

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia do digitalizacji archiwaliów, Oficyna, Muzeum 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

5017
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1721
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
16249
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
10312
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
3.7
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
55000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza ewidencji zbiorów muzealnych jest baza do wewnętrznego prowadzenia inwentarzy zbiorów muzealnych muzeum. Dane dotyczące zbiorów są publikowane w serwisie "Kolekcja Zamku Królewskiego w warszawie - Muzeum". 

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

562

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

15950

Pozostałe informacje

47
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 2. Fundacja Teresy Sahakian

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania w okresie 1.08.2013 - 30.06.2014 polegała m.in. na informowaniu w mediach społecznościowych o postępach w realizacji digitalizacji zbiorów. Dodatkowo przygotowano film promocyjny, którego premiera będzie miała miejsce we wrześniu br. (planowana jest konferencja prasowa poświęcowa podsumowaniu projektu /z zaakcentoaniem konserwacji i digitalizacji obrazów Jana Matejki/ oraz udostępnieniu witryny kolekcji Zamku w internecie). Od 1 kwietnia 2014 r. uruchomiono bloga, dotyczącego digitalizacji zbiorów Zamku (wpisy są aktualizowane co dwa tygodnie). Dodatkowo wydany został raport roczny Zamku, w którym znajduje się omówienie realizaji projektu.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Stefan Batory pod Pskowem

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/id/ZKW_1047 zobacz obiekt >>

 2. Kielich Flet z herbem Sas

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Szk%C5%82o/okres/lata%2030.-40.%20XVIII%20w./id/ZKW_313 zobacz obiekt >>

 3. Pas kontuszowy

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Tkaniny/tworca/Manufaktura%20Radziwi%C5%82%C5%82%C3%B3w%20(S%C5%82uck%20%3B%20fl.%20ca%201767-1842)/id/ZKW_3285 zobacz obiekt >>

 4. Kandelabr

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Metale/tworca/Caffieri%2C%20Philippe%20(1714-1774)/id/ZKW_2035_6 zobacz obiekt >>

 5. Zegarek kieszonkowy

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Zegary/tworca/Gugenmus%2C%20Franciszek%20(1740-1762)/id/ZKW-dep.FC_221 zobacz obiekt >>

 6. Miecz Orderu Orła Białego Stanisława Augusta

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Bro%C5%84%20i%20uzbrojenie/tworca/Schr%C3%B6ger%2C%20Efraim%20(1727%E2%80%931784)/id/ZKW_1251_abc zobacz obiekt >>

 7. Czterdziestodukatówka koronna Zygmunta III Wazy

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/id/ZKW.N.4261 zobacz obiekt >>

 8. Naczynie gliniane

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Archeologia/rodzaj/naczynie%20ceramiczne/id/ZKW.A.104 zobacz obiekt >>