Projekt:

E-morze, e-Pomorze III

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2014 - 30 października 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Budżet: 147650,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Opis projektu

Projekt "E-morze, e-Pomorze III" jest kontynuacją przedsięwzięć z lat 2011-2014. Jego cel to wzbogacenie współprowadzonej przez WiMBP w Gdańsku Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej o czasopiśmiennictwo morskie i pomorskie, takąż literaturę, ciekawe dokumenty życia społecznego oraz fotografie. Wspomniane materiały mają też znaczenie dla misji naszej instytucji (to cel drugi) posiadają bowiem dużą wartość historyczną, artystyczną, edukacyjną, naukową i informacyjną. Jeszcze innym celem jest przetestowanie możliwości prezentacji w internecie publikacji o tematyce morskiej i pomorskiej, sprawdzenie zainteresowania nimi. Czwartym celem jest remont Pracowni Digitalizacji, zakup nowego wyposażenia do niej, a także zestawów komputerowych oraz oprogramowania, które usprawnią prace digitalizacyjne.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

59598
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
6823
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2506
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
544
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

62104

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  2. Biblioteka Gdańska Polska Akademia Nauk
  3. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich

Opis działań promocyjnych:

Na stronie głównej Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej widniało logo programu KULTURA+. Przedsięwzięcie zapromowano w nagrodzonym przez Miasto Gdańska portalu iBedeker, popularyzującym Gdansk i Pomorze.