Projekt:

E-morze, e-Pomorze II

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 września 2013 - 2 września 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Budżet: 237160,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu "E-morze, e-Pomorze II", który stanowił kontynuację przedsięwzięcia realizowanego w 2011 r., było wzbogacenie współprowadzonej przez WiMBP w Gdańsku Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej o kolekcję zawierającą czasopiśmiennictwo morskie i pomorskie (lokalne i regionalne, codzienne i periodyki), takąż literaturę oraz fotografie prezentujące zarówno obiekty, ludzi, jak i widoki. Wspomniane materiały posiadają dużą wartość historyczną, artystyczną, edukacyjną, naukową i informacyjną. Mają też znaczenie dla misji naszej instytucji, której realizacja jest kolejnym celem przedsięwzięcia. Innym jest przetestowanie możliwości prezentacji w internecie publikacji o tematyce morskiej i pomorskiej. Czwartym z kolei celem jest wyposażenie pracowni w skaner do digitalizacjidokumentów wielkogabarytowych, nie mniejszych niż A1. W ramach projektu biblioteka regularnie współpracować będzie z Biblioteką Gdańską PAN, Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku oraz Muzeum Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach Kisz., z którymi podpisane ma porozumienia i umowy.   Została doposażona pracownia. Liczba szprzętu zakupionego 1: zakup infrastruktury do przechowywania danych/ digitalizacji  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

49358
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
1958
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1788
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1788
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3746
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

3746

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

38360

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  2. Biblioteka Gdańska Polska Akademia Nauk
  3. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich

Opis działań promocyjnych:

Zadanie promowane było na stronie internetowej iBedeker oraz w "Dzienniku Bałtyckim". Ponadto na stronie głównej Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej widniało logo programu KULTURA+.